U Travniku održana 36. proširena sjednica Predsjedništva Kantonalnog odbora SDP BiH Srednjobosanskog kantona

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

U utorak, 05.06.2018.godine, u Travniku je održana 36.proširena sjednica Predsjedništva Kantonalnog odbora SDP BiH Srednjobosanskog kantona na kojoj se prvenstveno razgovaralo o pripremama SDP BiH za predstojeće Opće izbore u oktobru, ali i o različitim kantonalnim i lokalnim temama od značaja za sve građane ovog Kantona.

Posebnu pažnju je zauzeo Izvještaj o radu Skupštine Srednjobosanskog kantona koji je prezentovao Senad Selimović, predsjednik Kluba zastupnika SDP BiH u Skupštini SBK/KSB. Ovdje je bitno građane upoznati sa nekoliko bitnih stvari koje aktuelna vlast svjesno krije od javnosti, odnosno, kriju se stvarne namjere donošenja pojedinih zakona i odluka od kantonalnog značaja. Također, očitovanje o Prednacrtu zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica je, kako su iz koalicije SDA-HDZ javno za govornicom rekli, samo predizborni trik kako bi se privukli glasači iz ove populacije i članovi njihovih porodica, a njegovo usvajanje i primjena će sačekati neka druga vremena, jer u ovom trenutku za njegovu realizaciju nema dovoljno sredstava u budžetu. S druge strane, Srednjobosanski kanton se kreditno zadužio za izgradnju više putnih komunikacija u ukupnom iznosu od 18 miliona konvertibilnih maraka iako je prema predračunima za izgradnju istih potrebno svega 14,5 miliona. Ovdje nije jasno kako i gdje će se utrošiti preostalih najmanje 3,5 miliona, ali je sasvim sigurno da neće biti utrošeno niti u korist građana, niti javno i transparentno kako bi se to očekivalo od odgovrne vlasti.

Dodatno su se stvari zakomplikovale i sa Odlukom o preuzimanju osnivačkih prava javnih zdravstvenih institucija u Kantonu prema kojoj su trebali biti postavljeni privremeni upravni odbori u pet bolnica na području Kantona i koji su dalje trebali provesti procedure imenovanja novih direktora i novih upravnih odbora, što ostavlja dalje mogućnosti manipulacija u zdravstvu u narednom periodu.

Kantonalno Predsjedništvo je dobilo i informaciju koja ovih dana potresa Fojnicu, a koja se odnosi na stanje u Lječilištu „Reumal“ gdje je u ponedjeljak smjenjen direktor na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Fojnica, a nakon što je napokon, nakon dugogodišnje borbe SDP BiH, javnost upoznata sa stvarnim stanjem u ovoj fojničkoj instituciji. Naime, akumulirani dug prema radnicima, povjeriocima i institucijama iznosi preko 12 miliona konvertibilnih maraka i gotovo je isključivo posljedica lošeg menadžmenta, stranačkih zapošljavanja i netransparentnog trošenja sredstava čime je „Reumal“, kao jedan od simbola Fojnice, doveden u poziciju vrlo vjerovatnog skorog zatvaranja vrata.

Općinski odbor SDP BiH Fojnica, svjestan značaja „Reumala“ za Fojnicu i regiju, podržava sve aktivnosti koje će voditi njegovom opstanku, a posebno izradu Plana sanacije, ali istovremeno zahtjeva i pokretanje krivične pojedinačne odgovornosti direktora i svih članova Upravnog odbora koji su direktno bili upoznati sa stanjem i koji su upravo odgovorni za ovakvo stanje u „Reumalu“ – istakao je Emir Memija, predsjednik Općinske organizacije SDP BiH Fojnica.

Predsjednik KO SDP BiH SBK/KSB, Helez Nijaz, je informisao prisutne i o aktivnostima na organizovanju prezentacije „Plana 10“ koji će biti održan u Travniku, u utorak 12.06.2018.godine sa početkom u 18:00 sati u velikoj Sali Centra za kulturu Općine Travnik, kom prilikom će se građanima obratiti i Predsjednik SDP BiH – Nermin Nikšić, te Generalni sekretar Irfan Čengić i potpredsjednici SDP BiH Lana Prlić i Helez Zukan.

ODNOSI S JAVNOŠĆU KO SDP BiH SBK/KSB

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o