U organizaciji ŠPD Srednjobosanske šume organizovan 4. Seminar Integralne zaštite šuma sa međunarodnim učešćem

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

U organizacija ŠPD-a “Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, danas je u Centru za kulturu i sport Donji Vakuf u Donjem Vakufu sa početkom u 11:00 sati održan “IV. Seminar Integralne zaštite šuma sa međunarodnim učešćem”, na kojem je prisustvovalo oko 100 učesnika. Program je bio sljedeći:

10:30 – 11:00 Registracija učesnika

11:00 – 11:10 Svečano otvaranje

11:10 – 11:25 Pozdravne riječi domaćina i predstavnika gostiju

11:25 – 11:30 Izbor Radnog predsjedništva

NAUČNI DIO

11:30 – 11:50 COMBATING WITH PINE 
PROCESSIONARY MOTH (PPM), 
(THAUMETOPOEA WILKINSONI) IN TURKEY
Bekir Bulent Koyuncu (Republic of Turkey)

11:50 – 12:00 MONITORING POPULACIJE POTKORNJAKA SMRČE U ŠUMAMA CENTRALNE BOSNE
Mirza Dautbašić, Kenan Zahirović, Osman Mujezinović, Sead Ivojević, Mevaida Mešan – Bosna i Hercegovina

12:00 – 12:10 IZBOR PROVENIJENCIJE SADNOG MATERIJALA U FUNKCIJI OČUVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA SASTOJINE
Sead Ivojević, Ćemal Višnjić, Osman Mujezinović, Kenan Zahirović – Bosna i Hercegovina

12:10 – 12:25 Kafe pauza

12:25 – 12:35 ŠUMSKI POŽARI UZROČNICI ŠTETA U ŠUMAMA SREDNJE BOSNE
Mevaida Mešan, Osman Mujezinović, Adnan Krkić – Bosna i Hercegovina

12:35 – 12:45 UTJECAJ LAVINA NA ŠUMSKE EKOSISTEME
Muamer Čehić, Mevaida Mešan – Bosna i Hercegovina

12:45 – 13:00 Kafe pauza

STRUČNI DIO

13:00 – 13:10 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2018 GODINI 
Merisa Osmanović, Kenan Zahirović – Bosna i Hercegovina

13:10 – 13:20 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA NA PODRUČJU ŠPP „KONJIČKO“ 
Emir Lizdo – Bosna i Hercegovina

13:20 – 13:30 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA U ŠGD HERCEGBOSANSKIM ŠUMAMA D.O.O. KUPRES ZA 2018. GODINU 
Andrija Batinić, Tomislav Mioč – Bosna i Hercegovina

13:30 – 13:40 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA NA ŠGP “BOSANSKO-PODRINJSKO”
Mubera Suljić – Bosna i Hercegovina

13:40 – 13:50 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA 
Jasmin Mujić – Bosna i Hercegovina

13:50 – 14:00 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA NA PODRUČJU ŠPD „SREDNJOBOSANSKE ŠUME“ DONJI VAKUF 
Mevaida Mešan, Edita Bajrić – Kulašin, Adnan 
Krkić – Bosna i Hercegovina

14:00 – 14:10 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA NA PODRUČJU UNSKO – SANSKOG KANTONA 
Dženita Terzić, Emir Bilić – Bosna i Hercegovina

14:10 – 14:20 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA NA PODRUČJU ŠPP „SREDNJENERETVANSKO – DIO“ 
Dženan Šubara – Bosna i Hercegovina

14:20 – 14:30 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA U KANTONU SARAJEVO 
Arnela Mamela – Bosna i Hercegovina

14:30 – 14:45 Diskusija i zaključci

14:45 – 15:00 Svečano zatvaranje seminara a potom ručak.

Izjave pogledajte u nastavku:

Održan 4. seminar u Donjem Vakufu na temu "Intergralna zaštita šuma sa međunarodnim učešćem", domaćin Srednjobosanske šume

Održan 4. seminar u Donjem Vakufu na temu "Intergralna zaštita šuma sa međunarodnim učešćem", domaćin Srednjobosanske šume

Posted by Bugojno Danas on Četvrtak, 21. Februar 2019.

Održan 4. seminar u Donjem Vakufu pod nazivom Integralna zaštita šuma sa međunarodnim učešćem

Posted by Bugojno Danas on Četvrtak, 21. Februar 2019.
https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o