Tabelarni prikaz o aktivnosti vijećnika Općinskog vijeća Donji Vakuf

# https://www.zekataxi.com/

U našu redakciju smo dobili dokument tj. tabelarni prikaz aktivnosti vijećnika Općinskog vijeća Donji Vakuf gdje se vidi koliko je koji vijećnik imao diskusija i pokrenutih inicijativa i vijećničkih pitanja.

Deset vijećnika nije nikako izašlo za govornicu Općinskog vijeća Donji Vakuf koje su građani izabrali legitimnim putem da brane njihove interese. Obuhvaćeni period je drugi kvartal ove godine.

https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponuda_tehnike/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o