Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“ danas uručeno Rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

S posebnim zadovoljstvom obavještavamo studente, nastavno osoblje i ostale zaposlenike da je, na temelju Preporuke Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH, Ministarstvo obrazovanja,znanosti, kulture i sporta KSB/SBK donijelo Rješenje o akreditaciji Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, Vitez.akreditovan

Sveučilište „VITEZ“ službeno je započelo proces akreditacije predavanjem Zahtjeva nadležnom Ministarstvu obrazovanja,znanosti,kulture i sporta KSB/SBK, 18. veljače/februara 2015.godine. Proces eksterne evaluacije Sveučilišta VITEZ, od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete u BiH, započeo je 20.07.2015.godine imenovanjem Povjerenstva domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvalitete i davanje preporuka o akreditaciji. Na temelju analize Samoevaluacijskog izvještaja, dokumenata prezentiranih tijekom posjeta i neposrednog razgovora s predstavnicima svih struktura Sveučilišta, Povjerenstvo je, analizirajući ispunjenost svih devet osnovnih kriterija, pripremilo Finalni izvještaj te dalo završno mišljenje i preporuku o akreditaciji Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“. Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete BiH je na osnovu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH dala preporuku nadležnom Ministarstvu obrazovanja kantona središnja Bosna da izda Rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“.

Sveučilište/Univerzitet VITEZ sa svoja četiri fakulteta: Fakultetom pravnih nauka, Fakultetom informacionih tehnologija, Fakultetom poslovne ekonomije i Fakultetom zdravstvene njege među najmodernijim je privatnim visokoškolskim ustanovama. Diplome FPE, FIT-a i FZS priznate su u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Nizozemskoj, Sloveniji i Hrvatskoj čime potvrđujemo da naši završeni studenti, usvojenim znanjima i vještinama stečenim tijekom školovanja, odgovaraju potrebama suvremenog tržišta rada.

RJEŠENJE O INSTITUCIONALNOJ AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “VITEZ”

unvi.edu.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/