SVAKA ČAST: Predsjedavajući OV Donji Vakuf Naser Rujanac povisio porodiljske naknade na 300 KM za svako sljedeće dijete

Foto: DV Vijesti Naser Rujanac
https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Na današnjoj sjednici vijeća usvojena su dva veoma bitna amandmana predložena od strane Predsjedavajućeg OV Naser Rujanac, a odnose se na povećanje iznosa jednokratne pomoći porodiljama i volonterima koji konkurišu po Općinskom pozivu za sticanje jedne godine radnog iskustva.

AMANDMAN 1 -PORODILJSKA NAKNADA.
Novim usvojenim prijedlogom za prvo dijete isplaćivati se jednokratna naknada u iznosu od 200 KM, dok za svako sljedeće 300 KM ( što do sada nije bilo). Također i prva inicijativa iz 2016 godine je bila od Rujanca kada je usvojena da porodiljske naknade budu 200 KM. Ovo će svakako obradovati sve one koji odluče imat više djece, a samim tim će i rasti natalitet Donjeg Vakufa.

AMANDMAN 2 -VOLONTERSKA NAKNADA
Ovim amandmanom osobe angažovane kao volonteri u trajanju od godinu dana imaju pravo na naknadu kako slijedi:

-Osobe koje imaju završen VSS/VII stepen spreme ili završen drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema imaju pravo na mjesečnu naknadu od 200 KM i topli obrok u skladu s odlukom o platama i naknadama Općine D.Vakuf.

Osobe koje imaju završen prvi ciklus Bolonjskog sistema imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 100 KM i topli obrok u skladu s odlukom o platama i naknadama Općine D.Vakuf.

Prije usvajanja amndmana volonteri su imali samo topli obrok bez ikakve naknade.

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o
https://aspremium.olx.ba/