Stranka za Bosnu i Hercegovinu izražava zabrinutost zbog odluke o zbrani nošenja hidžaba u pravosudnim institucijama

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

Stranka za Bosnu i Hercegovinu izražava zabrinutost zbog odluke o zbrani nošenja hidžaba u pravosudnim institucijama

Stranka za BiH podsjeća da je osnovna funkcija ove institucije da osigura neovisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe, odnosno da štiti pravne standarde i procedure u pravosuđu Bosne i Hercegovine.

Razočaravajuće je da je ova institucija, mimo zakonom određenih nadležnosti, uzela sebi za pravo da svojom odlukom naruši i narušava temeljne principe o slobodi vjere i da ograničava prava, što je suprotno principima na kojima počiva demokratsko društvo i u suprotnosti sa pravima i slobodama garantiranim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Odlučujući da zabrani nošenje vjerskih obilježja koja uključuju i zabranu nošenja hidžaba, odnosno mahrame za žene, ova institucija je, suprotno međunarodnim standardima o zaštiti ljudskih prava, direktno diskriminirala ženu muslimanku, zanemarujući pri tome činjenicu da nošenje mahrame nije vjerski simbol.

Sa ovom odlukom Visoko sudsko i tužilačko vijeće u BiH je, umjesto na osnovnu funkciju, na neprimjeren način, svoje djelovanje izmjestilo na teren vjere i vjerskih sloboda, čime zapravo pojačava lošu percepciju o problemima u pravosuđu, dodatno urušavajući svoj, ali i ugled ostalih pravosudnih institucija.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu poziva Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH da hitno preispita svoju odluku, da je uskladi sa standardima o ljudskim pravima i slobodama, te da svoje djelovanje usmjeri primarno na osnovnu funkciju i na zakonom određene nadležnosti.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o