Skupština SBK: Usvojen Budžet Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

U Travniku je danas održana I. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona za

Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu je usvojen sa 20 ZA i 10 suzdržanih.

Usvojen je i Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.( 20 ZA, 8 protiv i 2 suzdržana)., kao i Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu. (20 ZA, 6 protiv i 2 suzdržanih).

Usvojen i zaključak da se pregovori sa sindikatom oko osnovice nastave poslije 31.05.2019. godine

Davanje saglasnosti na Finansijski plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu podržano jednoglasno kao i Saglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2019.godinu.

Davanje saglasnosti na Finansijski Plan Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2019. Godinu usvojeno sa 20 ZA, 6 protiv i 2 suzdržana.

Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu takođe usvojen sa 20 ZA, 6 protiv i 2 suzdržana.

Davanje saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Kantonalne direkcije za ceste 2019.godinu usvojen sa 20 ZA, 5 protiv i 3 suzdržana

Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2019.godinu usvojen sa 20 ZA, 5 protiv i 3 suzdržana

Data je saglasnost i na Finansijski plan službe za Zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu.

Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu takođe je usvojeno.

Novum.ba

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o