Saznajte na kojim biračkim mjestima će glasati Bugojanci

https://www.bugojno-danas.info/

OBAVIJEST o biračkim mjestima za Opće izbore 07.10.2018. godine

Općinska izborna komisija Bugojno obavještava birače da je za Opće izbore koji će se održati 07.10.2018.godine odredila biračka mjesta, a to su:

109 A 001  Vrbas – Poslovni prostor vl. Begović Berka – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice – Vrbas 1, Vrbas 2, Kovačuša 1, Kovačuša 2, Kovačuša 3, Kovačuša 4 i Kovačuša 5.

109 A 002 – Centar 1  – Zgrada Srednje mješovite škole – Gimnazije – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: dijelovi Sultan Ahmedove ulice – (79E, od 51 do 139, 126A, 51B, 71A, 73B, 75C, 75V, 77D,79A, 79C, 81F, 86A, 148, 157, 238, 398, 74C,73E, 75A, 175, 77B i 69A).

109 A 003 – Ciglane – Srednja tehnička škola – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u:kompletno- Ciglana I, Ciglana II, Ciglana III, Ciglana IV i nepoznata ulica; dijelovi Bosanske ulice – od 57 do 104, 102A, 102B, 104A, 63A, 63B, 6A, 86A, 86B, BB, od 106 do 110, 88B, 104B i 135B ; dijelovi naselja Malo selo – od 1 do 10, 5A i BB.

109 A 004 – Centar 2 – Dom penzionera – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u:kompletne ulica Ambasadora Wagnera i ulica Kulina bana.

109 A 005 – Terzići – Prva osnovna škola – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno ulice- Terzići I, Terzići II, Terzići III, Terzići IV, Terzići V, Terzići VI i Terzići VII.

109 A 006 – Voznik – Zgrada Prve osnovne škole Bugojno- na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno ulice- Voznik I, Voznik II, Voznik III, Voznik IV, Voznik V i Voznik VI.

109 A 007 – Novo naselje – Druga osnovna škola – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna ulica Armije BiH; dijelovi ulice 307. Motorizovane brigade- 67A, 73A, 86A, 86B, 88A, 88B, 67B i od 55 do 150.

109 A 008 – Jaklić – Treća osnovna škola – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice – Jaklić I , Jaklić II, Jaklić III, Jaklić IV, Jaklić V ; dijelovi Sultan Ahmedove ulice- od 1 do 50,12 B, 1A, 21A, 33A, 39B, 39C, 41B, BB, 6A i 47A.

109 A 009 – Sultanovići – Treća osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno- Sultanovići I, Sultanovići II, Sultanovići III, Sultanovići IV, Kožarska, Okašnica, Vrpeć, Vrpećka; dijelovi ulice 307.Motorizovane brigade- od 1 do 54, 15A, 50A i BB.

109 A 010 – Bristovi – Osnovna škola Bristovi-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja- Bristovi, Donji Boganovci, Gredine, Seferovići i Šići.

109 A 011 – Golo Brdo – Omladinski dom-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja- Golo Brdo, Hapsići, Hum i Šušljici.

109 A 012 – Drvetine – Osnovna škola Drvetine-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselja- Drvetine, Bode, Ceribašići, Čardaci, Čavići, Grgići, Harambašići, Kadirovina, Lenđerovina, Medini, Nuhići, Podripci, Prijaci, Rosulje, Sabljari, Servani, Stojići, Maslići, Pirići i Trge.

109 A 013 – Bunta – Osnovna škola Gračanica-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselja- Humac, Ivica, Jazvenik, Okolište, Planinica, Skrte, Zlavast i Kordići.

109 A 014 – Glavice – Poslovni prostor vl. Bajrić Fahrudina-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselja- Barbarići, Glavice, Brda, Jagodići, Kutlići, Potoćani, Stolac, Vileši i Zlokuće.

109 A 015 – Karadže – Garaža vl. Mlivo Nazifa – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Karadže.

109 A 016 – Gaj – Osnovna muzička škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno- Gaj I, Gaj II, Gaj III, Gaj IV, Gaj VI; dijelovi Gaja V- od 19 do 130, 52A, BB, 1098; dijelovi ulice Slobode -od 1 do 172, 155A, 170A, 155E i 164A.

109 A 017 – Odžak – Osnovna škola Odžak-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja- Odžak, Pavice i Zanesovići.

109 A 018 – Poriče – Prostorije mjesne zajednice-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Poriče.

109 A 019 – Rovna – Osnovna škola Rovna-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja: Rovna, Gornji Boganovci, Bašići, Brižina, Ljubnić.

109 A 020A i 109 A 020B– Vesela – Osnovna škola Vesela-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Vesela, Čaračići i Mračaj.

109 A 021 – Vučipolje – Osnovna škola Kandija-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Vučipolje.

109 A 022 – Kopčić – Kuća Ugarak Rešida – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja Kopčić i Koš.

109 A 023 – Kandija – Osnovna škola Kandija-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja Kandija i Goruša.

109 A 024 – Čaušlije – Kuća vl. Nuspahić Husnije -na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja- Čaušlije, Lug, Vedro Polje, Udurlije; dijelovi naselja Sudari –BB.

109 A 025 – Šehitluci – Zgrada Srednje mješovite škole – Gimnazije-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice- Zlatnih ljiljana, Šehitluci I, Šehitluci II, Šehitluci III, Šehitluci IV, Šehitluci V; dio ulice Gaj V- od 1 do 18; dijelovi ulice Bosanska- od 1 do 56, 37A, 37B, 45A, 45C, 46A, 46B, 4A, 51C, 56A, 56B, 9A, 9B, 1A, 4B, 11C i 2A.

109 A 026 – Naselje Nugle – Srednja tehnička škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice Nugle I i Nugle II.

109 A 027 – Hendek – Prva osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice Hendek I, Hendek II, Hendek III, Hendek IV, Hendek V, Hendek VI, Hendek VII i Hendek VIII.

109 A 028 – Gromile – Kuća Zaima Zaimovića-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice -Gromile I, Gromile II, Gromile III, Gromile IV i Gromile V; dijelovi ulice Slobode- 175A, 183A, 202A, 202B, 225A, 227B, 229A, 299A, od 173 do 300, BB i 209A.

109 A 029 – Poljice – Druga osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno ulice -Poljice I, Poljice II, Poljice III, Poljice IV, Poljice V, Poljice VI i Poljice VII.

109 A 030 – Kolonije – Druga osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja -Alibegovići I, Alibegovići II, Alibegovići III, Begluci I, Begluci II, Begluci III i Karalinka; dijelovi naselja Malo Selo- od 10 do 160, 29A, 27A i 43A.

109 A 031 – Vrbanja – Treća osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja -Vrbanja, Vrbanja I i Vrbanja II.

109 A 032 – Gračanica – Osnovna škola Gračanica-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Gračanica.

109 A 033 – Ždralovići – Kuća Adema Bašića – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja Alibegovići i Ždralovići.

109 A 034A i 109 A 034B – Čipuljić-Šumelje – Druga osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Čipuljić-Šumelje.

109 A 035 – Crniče – Treća osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja Crniče i Zeleni put i kompletna Crnička ulica.

109 A 036 – Polje – Prva osnovna škola -na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice- Polje I, Polje II, Polje III, Polje IV, Polje V, Polje VI, Polje VII i Polje VIII.

109 A 037 – Kula – Osnovna škola Bristovi-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Kula.

109 A 038 – Donjići –  Prva osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice -Rostovska, Donjići I i Donjići II.

109 A 039 – Hadžialića Ograda – Treća osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice -Hadžialića Ograda I, Hadžialića Ograda II, Hadžialića Ograda III, Hadžialića Ograda IV i Hadžialića Ograda V.

109 A 040 – Milanovići i Kotezi – Kuća Jusufbašić Ezedina-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja Milanovići i Kotezi.

109 A 501 NNN (glasanje u odsustvu i glasanje nepotvrđenim glasačkim listićem) – Srednja tehnička škola – na ovom biračkom mjestu mogu glasati nepotvrđenim glasačkim listićima birači koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska da glasaju poštom a na dan održavanja izbora se zateknu u zemlji, kao i birači koji se ne nalaze na zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a posjeduju važeći identifikacioni dokument BiH (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) i potvrdu o mjestu prebivališta.

      PREDSJEDNIK OIK-a

                                                                                                   Mirza Ibrahimović, s.r.

https://www.bugojno-danas.info/ https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://mfbanka.com/stednja/ https://www.bingotuzla.ba/akcija-za-pocetak-sedmice-pop-up/