Salih Terzić: Bugojno je kasaba! Hasan Ajkunić: Mene uvrijedi kad neko kaže za moje Bugojno da je kasaba!

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ http://shop.janj.ba/

Na općinskom vijeću koje je održano u petak 10.05.2019. tačka dnevnog reda “Prijedlog odluke o priznanjima općine Bugojno” izazvala je veliku raspravu, naime, vijećnik SDP-a Bugojno dr. Salih Terzić u nekoliko navrata je istakao da je Bugojno postalo kasaba.

Rukovodeća SDA struktura od rata pa na ovamo uporno ide da od Općine Bugojno napravi kasabu Bugojno. S obzirom na našu situaciju, ekonomsku, Bugojna, predlažem da se ove plakete i priznanja ne zovu više Počasni građanin Općine Bugojno nego da se zovu Počasni građanin kasabe Bugojno i plaketa kasabe Bugojno, mi kako radimo, kako imamo ekonomsku situaciju u ovom gradu mi ćemo doći u situaciju da smo već sada kasaba“.

Načelnik Hasan Ajkunić se našao uvrijeđenim te je žustro replicirao vijećniku Terziću:

Ovo nije kasaba gospodine Terziću, ova kasaba je tebi dala priliku da završiš, fakultet, osnovnu i srednju školu. Dala ti je priliku da imaš radno mjesto. Nemojte vrijeđati ono što je naša majka i što je naš grad. Nismo nikad bili neozbiljniji, o ovakvim tačkama ovako raspravljati. Mene uvrijedi kad neko kaže za moje Bugojno da je kasaba.

*ŠTA JE KASABA?

Kasaba je riječ koja potiče iz turskog jezika koja označava naselje gradskog tipa u Osmanlijskom Carstvu.

Takvo je naselje moglo dobiti status kasabe ako bi se u njemu stekli određeni demografski, vjerski, privredni i urbano-geografski uslovi. Demografski uslov je podrazumjevao da je dato naselje stalno naseljeno muslimanskim stanovništvom, sa jednim ili više džemata ili mahala. Vjerski je uslov podrazumjevao da postoji barem jedna džamija u kojoj se redovno obavljaju sve vjerske dužnosti vjernika. Privredni uslov je podrazumjevao da postoji čaršija, sa određenim brojem dućana i javnih objekta, a prije svega trg. Najbitniji od tih preduslova je bilo postojanje džamije.

Ako bi ti uvjeti bili ispunjeni, nadležni kadija bi dao prijedlog da se naselje proglasi kasabom i ako bi ta akcija bila sprovedena od strane Porte, stanovnici su bili oslobođeni rajinskog poreza.

Bugojno-danas.info/Wikipedia

https://www.bugojno-danas.info/hidzama-alisa-profesionalne-usluge-hidzame-u-gornjem-vakufu/' http://bit.ly/2Qi8XX7'