Realiziran seminar „Inkluzivno obrazovanje“ za nastavnike u tri osnovne škole općine Bugojno

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

U okviru projekta „Poboljšanje inkluzivnosti osnovnih škola općine Bugojno“ kojeg implementira Udruženje „Leptir“ Bugojno uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK-a, te financijsku podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke realizirana je edukacija nastavnika OŠ „ Drvetine“, Druge osnovne škole Bugojno i Treće osnovne škole Bugojno na temu: „Inkluzivno obrazovanje-rana identifikacija djece s poteškoćama u razvoju i izrada IEP-a“.

Cilj seminara je razvoj stručnih kompetencija i praktičnih vještina kod nastavnika za ranu identifikaciju djece s poteškoćama u razvoju i direktan rad sa istima uz individualno prilagođavanje nastavnih sadržaja.

Učesnicima seminara će se izdati certifikat koji je verificiran od strane resornog ministarstva na osnovu Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju odgajatelja, stručnih saradnika u predškolskim ustanovama,te učitelja, nastavnika / profesora u osnovnim i srednjim školama br.03-38-485/13.

Edukaciju za nastavnike vodili pedagozi: Saudin Beganović i Šejla Džanan

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o
https://aspremium.olx.ba/