Radnik na službenom putovanju koje je udaljeno najmanje 30 km ima pravo na dnevnicu i topli obrok

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Službeno putovanje na području BiH smatra se putovanje u mjesto obavljanja određenog zadatka koje je udaljeno najmanje 30 km od mjesta rada. Putovanje u inostranstvo podrazumijeva putovanje u mjesto na teritoriju izvan BiH, piše Akta.ba. 

Putni troškovi službenih putovanja, odnosno njihov obračun definisan je Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

U službenim novinama FBiH broj 31/23 od 28.04.2023. godine objavljene su izmjene Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 44/16 i 50/16).

Izmjena se odnosi na sljedeće. U članu 4. stav 1. umjesto rečenice “Naknade za službeno putovanje obuhvataju naknadu za smještaj, ishranu, prijevozne i druge troškove predviđene ovom uredbom”

Definisano je – “Naknade za službeno putovanje mogu uključivati naknadu za smještaj, ishranu, prijevozne i druge troškove predviđene ovom uredbom”;

Dodatna izmjena se odnosi na brisanje stava 4. člana 6., koji je glasio – “Dnevnice i naknada za topli obrok međusobno se isključuju”.

Brisanjem stava 4. člana 6. dnevnica i topli obrok se ne isključuju, ali je potrebno imati u vidu da nisu jasno propisani uvjeti i zajednu iza drugu naknadu.

Dolazi se do zaključka da radnik prema novoj Uredbi ima pravo i na dnevnicu i na topli obrok.

“Prema našem razumijevanju, radnik prema novoj Uredbi ima pravo i na dnevnicu i na topli obrok. Ujedno, shodno neformalnim saznanjima dobijenim iz Poreske Uprave FBiH, motiv Vlade FBiH bio je umanjiti teret inflacije i na ovaj način”, kažu iz kompanije PTA.

ZA PRIMJENU POTREBNA IZMJENA PRAVILNIKA

Međutim, iz kompanije PTA za Akta.ba kazali da se trenutno važeći Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak eksplicitno poziva na Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 44/16 i 50/16), dakle ne obuhvata posljednje izmjene Uredbe.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija FBiH je aktom od 16.06.2023. godine po ovom pitanju dalo sljedeće pojašnjenje.

“lako se Uredba o naknadama troškova a službena putovanja („Službene novine FBiH” broj 44/16 i 50/16) odnosi na budžetske korisnike, odnosno državne službenike, namještenike i druga propisana lica, ista se u svrhu utvrdivanja neoporezivih iznosa naknada troškova službenog putovanja posredstvom člana 20. st 1 tačka a) 2., 3., 20. i 21. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak primjenjuje i na druge obveznike poreza na dohodak, pa i na zaposlenike poslovnih subjekata (pravnih i fizičkih lica) u Federaciji BiH. Odredba člana 20. stav 1. tačka a), 2. i 3. važečeg Pravilnika pozivaju se na Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja („Službene novine Federacije BiH” br. 44/16 i 50/16) u skladu sa kojom se porezno tretiraju predmetne naknade.”

Iz navedenog pojašnjenja može se izvesti zaključak da se gore navedene izmjene Uredbe ne mogu primjenjivati u porezne svrhe dok se ne izvrše odgovarajuće izmjene/dopune Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak kojim bi se obuhvatile i posljednje izmjene Uredbe.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/