Prekinuta sjednica Općinskog vijeća Bugojno zbog vijećnika HDZ-a koji se protive prijedlogu SBB-a o podršci generalu Atifu Dudakoviću

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Danas je trebala biti održana 11. sjednica Općinskog vijeća Bugojno na kojoj se nalazilo 9 tačaka dnevnog reda (dnevni red na dnu članka). Sjednica je prekinuta tako što je načelnik Hasan Ajkunić povukao sve tačke dnevnog reda a o čemu se tačno radi, objasnit ćemo Vam u nastavku.

Naime, na zahtjev predsjednika kluba SBB u Općinskom vijeću Đemala Bilanovića upućen je zaključak na glasanje da se iz vijećničkih klupa proslijedi podrška generalu Atifu Dudakoviću i njegovim saborcima. Predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno Igor Vrljić je zaključak dao na glasanje, 16 vijećnika je glasalo ZA a tokom glasanja je vijećnik koalicije hrvatskih stranaka HDZ BiH i HDZ 1990 Miroslav Zelić kazao kako se ne može o ovome glasati te za govornicom kazao ako se bude glasalo za pomenuti zaključak da će koalicija stranaka HDZ BiH i HDZ 1990 napustiti ovu sjednicu. Nakon toga je predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno Igor Vrljić predložio pauzu od 10 minuta. Poslije pauze za govornicu je izašao načelnik Bugojna Hasan Ajkunić kazavši: “Osjećam da danas ulazimo u nešto što ne bi smjeli ući. Možda me iskustvo vodi ka tome, ja kao načelnik želio bih da i ovo vijeće bude razumno i da ide jednim normalnim pravcem da radimo u interesu našeg grada i građana Općine Bugojno. U svojoj glavi sam vagao ovo i uradiću ovo. Poziv za današnju sjednicu Općinskog vijeća sa 9 tačaka, povlačim kompletan dnevni red, predlažem predsjedavajućem da zakaže novi kolegij u ponedjeljak koji će utvrditi nastavak sjednice Općinskog vijeća. Obrazloženje: Procjenjujem da ćemo ući u jednu utakmicu vrlo ružnu i neće biti dobro ni za Općinsko vijeće ni za načelnika. Poslije ovoga povlačenja nema diskusije. Povlačim tačke dnevnog reda.” 

Predsjedavajući OV Igor Vrljić je zakazao kolegij u ponedjeljak u 13:00.

Prije prekida sjednice, bilo je veoma burno kada se usvajao zapisnik sa prošle sjednice Općinskog vijeća. Predsjedavajući OV Igor Vrljić je dao zapisnik na glasanje te nakon brojanja glasova kazao kako je zapisnik usvojen sa 13 glasova ZA. Vijećnik SBB-a Armin Kurbegović je izrazio sumnju u glasanje nakon čega je ponovo glasano i prebrojano je 12 glasova ZA što je nedovoljno da bude zapisnik usvojen jer treba nadpolovična većina. Nakon ponovljenog glasanja zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Salih Gurbeta je zatražio pojedinačno glasanje o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice te je nakon pojedinačnog glasanja 11 glasova bilo ZA. Time zapisnik nije usvojen te će se za njega glasati nakon dorade.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, u skladu sa zaključkom sa sjednice Kolegija
Općinskog vijeća od 25.04.2018. godine, izvršena je prezentacija projekta „GRAĐANIN“ Prve osnovne škole Bugojno.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o