Poziv porodiljama da predaju zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć koje su rodile ili će roditi u 2019. godini

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Općina Bugojno obavještava sve porodilje u 2019. godini, da  imaju pravo za dodjelu jednokratne novčane pomoći za porodilje iz Transfera za unapređenje materinstva.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju porodilje koje su rodile ili će roditi u toku 2019. godine, imaju mjesto prebivališta na području općine Bugojno i koje se nalaze na redovnoj evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona – Ispostava Bugojno.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz zahtjev je potrebno predati:

  1.  Izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
  • Uvjerenje da se majka nalazi na evidenciji nezaposlenih, Službe za zapošljavanje   Srednjobosanskog kantona – Ispostava Bugojno,
  • Kopiju Ugovora sa bankom na kojoj se nalazi broj žiro računa ili Potvrdu od banke o otvorenom računu.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se podnose u toku čitave 2019. godine na obrascu koji se nalazi u Centru za usluge građana u Općini Bugojno,

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                 Hasan Ajkunić, prof.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o