Poziv građanima da registruju svoje nekretnine u Bugojnu

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Bugojno da prijave svoje pravo u Općinskom sudu u Bugojnu, najdalje do 18.1.2016. godine – upis u zemljišnu knjigu provodiće se bez naplate sudskih taksi.

U sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Bugojnu je dana 13.11.2015. godine, pokrenuo, javnom objavom, proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige.

S tim u vezi, pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Bugojno da prijave svoje pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama, najdalje do 18.1.2016. godine, u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Bugojnu, u ul. 307. motorizovane brigade br. 92, svakim radnim danom od 8:30 do 14:30 sati.

Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti dva primjerka dokaza svog vlasništva ili drugog prava, a u slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, na njihov osnovan zahtjev rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana. Ovim putem upozoravamo da ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Također, pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u navedenoj katastarskoj općini da provjere prijenos svoga vlasništva iz Knjige položenih ugovora i Knjige etažnog vlasništva u elektronskoj zemljišnoj knjizi kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provodiće se bez naplate sudskih taksi.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

Općinski sud u Bugojnu

  1. 307. motorizovane brigade br. 92 (Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove)

70230 Bugojno.

 

Za više informacija molimo Vas kontaktirajte:

  1. Senad Kaltak, Rukovoditelj zemljišnoknjižnog ureda, tel: 030/270-192

***

Info o Projektu registracije nekretnina:

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je Projekat registracije nekretnina, koji se odnosi na usklađivanja podataka iz katastra i zemljišne knjige, a koji se realiziraju u sklopu komponente A projekta „Registracija nekretnina“ – RERP.

Komponenta A RERP-a „Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina“ je glavna komponenta Projekta, koja se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, i to za cijelo urbano područje Federacije BiH.

Kroz Projekat je predviđeno  i prijenos podataka iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za katastarske općine koje su obuhvaćene Projektom.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina putem maila: info@fgu.com.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/