POREZNA UPRAVA FBIH: Poslodavci od sada radnike moraju prijaviti dan prije početka rada

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Porezna uprava Federacije BiH obavještava obveznike uplate doprinosa poslodavce da je 28.04.2016.godine počela primjena Zakona o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, prema kojem suporezni obveznici dužni prijavu svakog novog zaposlenika podnijeti nadležnoj poreznoj ispostavi najkasnije dan prije početka rada zaposlenika.  

Porezna uprava FBiH poziva porezne obveznike da prijavu radnika izvrše prije nego što zaposlenici započnu sa radom kako se ne bi izlagali nepotrebnim sankcijama i toškovima.

Prijava zaposlenika u Jedinstveni sistem podnosi se na obrascu JS3100 koji se može preuzeti sa web stranice Porezne uprave FBiH u dijelu obrasci. Popunjen obrazac prijave JS3100 predaje se u nadležnu poreznu ispostavu.

Prijavu za upis zaposlenika u Jedinstveni sistem obveznik uplate doprinosa podnosi, i to:

– prema sjedištu obveznika uplate doprinosa gdje zaposlenik radi,

– prema sjedištu poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta gdje zaposlenik radi,

– prema prebivalištu zaposlenika iz Federacije BiH koji je zaposlen u institucijama BiH,

– prema prebivalištu zaposlenika iz Federacije BiH koji radi u poslovnoj jedinici u FBiH, a sjedište obveznika uplate doprinosa je u Republici Srpskoj, Brčko distriktu ili izvan teritorije BiH,

– prema sjedištu poslovne jedinice u Federaciji BiH, obveznika uplate doprinosa čije je sjedište u Republici Srpskoj, Brčko distriktu ili izvan teritorije BiH, za zaposlenika koji ima prebivalište izvan teritorije FBiH,

– Poreznoj ispostavi Orašje za zaposlenika kod obveznika sa sjedištem u Brčko distriktu, a koji se opredjelio za korištenje prava kod Federalnog zavoda PIO/MIO.

Također, Porezna uprava FBiH obavještava osiguranike – zaposlenike da će u  skladu sa odredbama ovog zakona svakom osiguraniku po osnovu radnog odnosa  putem interneta, odnosno preko web stranice Porezne uprave, omogućiti pristup podacima o iznosu uplaćenih doprinosa.

Unošenjem pristupnih podataka osiguranici – zaposlenici vrlo brzo će dobiti informaciju o uplaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti po godinama počev od 01.01.2011. godine.

O načinu pristupa aplikaciji i provjeri podataka o uplaćenim doprinosima putem interneta Porezna uprava FBiH će obavijestiti osiguranike – zaposlenike u narednom periodu.

Do obavještenja o načinu pristupa aplikaciji osiguranici mogu da podnesu zahtjev nadležnoj poreznoj ispostavi, a Porezna uprava FBiH izdat će uvjerenje iz Jedinstvenog sistema koje sadrži podatke o iznosu uplaćenih doprinosa.

Prijavite i platite porez za vašu sadašnjost i budućnost.

Učinite korak za domovinu i pravednije društvo.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/