Piše Željko Luleđija: Uskoro novi saziv skupštine Sportskog saveza Općine Bugojno, novi ljudi za nove politike razvoja bugojanskog sporta

# https://www.zekataxi.com/

PIŠE: Željko Luleđija

Nedavno održani sastanak predstavnika klubova članica Sportskog saveza općine Bugojno bio je iniciran od strane Načelnika gosp. Hasana Ajkunića. Jedina tačka dnevnog reda za cilj je imala izbor Radne grupe, koja će pripremiti radni materijal za predstojeću Izbornu Skupštinu ovdašnje krovne organizacije sportskih klubova. Uz imenovanje Radne grupe dat je i rok članicama (28 klubova i sportskih organizacija), da najdalje do 20.juna dostave svoje prijedloge za člana Izborne Skupštine i Upravnog odbora. Uz ovo, zatraženo je i dostavljanje mišljenja u pisanoj formi svake članice, ko bi trebao biti član Uprvnog odbora, a da je iz druge sportske organizacije, odnosno kluba, zatim, ko bi trebao biti predsjednik Sportskog svazea općine Bugojno (koji bi najkvalitetnije obavljao ovu dužnost), te prijedlog za Sekretara ukoliko bi se ovo mjesto profesionaliziralo?! Karakter i ozračje održanog sastanka mogao bi se podvesti pod nedavnu izjavu, nakon održanog povijesnog skupa, Donalda Trampa i Kim Jonga: – Odlučili smo, da ostavimo prošlost iza sebe! – Naime, i na sastanku predstavnika klubova, u svom uvodnom dijelu obraćanja, Načelnik – gosp. Ajkunić je sugerirao prisutnima, da se ne vodi dijalog sa osvrtom na prošlost rada Sportskog saveza općine Bugojno, već isključivo u cilju i smislu pripreme održavanja njegove Izborne Skupštine.

IZBORNA SKUPŠTINA ISKORAK KA ODLUČNIM PROMJENAMA U RADU

Kao ključni motiv za Načelnikovu inicijativu pripreme i održavnja Izborne Skupštine Sportskog saveza općine Bugojno može se uzeti njegova izjava u kojoj se kaže: – Došlo je vrijeme, da općina Bugojno izađe sa jednim kvalitetnim Dokumentom razvoja sporta u Bugojnu, da vidimo što treba popraviti, kako poboljšati system?! –  Kao drugi motiv, neovisno od predhodnog, slobodno se može dodati i potreba zadovoljavanja interesa i želja šire i uže sportske javnosti u Bugojnu. Naime, javna je tajna, da je ona posljednjih godina bila nezadovoljna radom krovne organizacije sportskih klubova i udruženja u Bugojnu u očekivanju održavanja Izvještajne Skupštine, a da je nezadovoljstvo ukupnim stanjem u bugojanskom sportu jednim dijelom kulminiralo ispadanjem NK Iskre u niži rang ligaškog takmičenja.

Načelnikova izjava ma koliko bila koncizna i kratka, iskusnim, stručnim sportskim analitičarima dešavanja i razvoja sporta u okviru društvenih događanja u lokalnoj zajednici, u dovoljnoj mjeri ukazuje što treba činiti. Naime, Dokument sa lepezom radikalnih promjena u budućem radu Sportskog saveza općine Bugojno napravio bi dramatične iskorake od dosadašnjeg načina rada. Potreba za ovakvim Dokumentom jasno ukazuje, da u Bugojnu, među ljudima, koji su preuzeli obavezu i odgovornost za razvoj sporta i sportske kulture, nisu u dovoljnoj mjeri prepoznata, dva trenutno aktuelna problema u pristupu unapređenja sporta i sportske kulture u Bugojnu. Kao prvi, nameće se nepotpuno izgrađen isnstitucionalni okvir Sportskog saveza općine Bugojno, a drugi problem se ogleda u činjenici, kako nema Strateškog dokumenta sa jasno utvrđenim i definiranim osnovama Strategije i politika razvoja sporta i tjelesne kulture u općini Bugojno, a na osnovama programa razvoja udruženih članica. Rječju, u radu Sportskog saveza općine Bugojno na planu razvoja sporta i sportske kulture nema analitičko planskog i strateškog pristupa, a upitno je, koliko je ta metoda rada prisutna  i u radu njegovih članica?!

Trenutno, nepotpuna institucionalna izgrađenost Sportskog saveza ogleda se u činjenici, kako se pretežno bavi trasferom novca, organizacijom turnira i drugih sportskih manifestacija, izgradnji sportske infrastrukture u MZ, proglašavanjem uspješnih ekipa i sportista u predhodnim takmičarskim godinama…. Da bi upotpunio svoj institucionalni okvir u budućnosti, Sportski savez mora načiniti pomake u svojem radu. Sportski savez, kao strukovna organizacija je partner i vršilac usluga lokalnim vlastima (izvršnoj i zakonodavnoj). Stoga u kontekstu svoje razvojne politike mora uspostaviti još čvršću suradnju sa lokalnim vlastima. Svoju prioritetnu proglematiku, analizu stanja u bugojanskom sportu, kao i eventualni Strateški dokument trebao bi verifikovati tematskim raspravama na Općinskom vijeću Bugojna. Sa lokalnim vlastima morao bi definirati zajedničke opće interese u sferi razvoja sporta i sportske kulture. Tu bi se kao prioritetno pitanje, trebalo riješiti, koji su to klubovi, koliko njih, koji bi se trebali izdvojiti kao posebni u pogledu financiranja unutar općinskog granta za sport. Novca nema za sve! Svakako prirotet ovim klubovima trebalo bi se dati na osnovu njihovog neizbrisivog doprinosa promidžbi i prepoznatljivosti Bugojna unutar i van granica BiH., zatim, popularnosti u lokalnoj zajednici, kao i doprinosu sveukupnog razvoja grada Bugojna. Sportski savez u svojim svakodnevnim politikama mora vršiti stalnu promociju u lokalnoj javnosti, kao i kod ljudi, koji donose odluke o financiranju sporta, da ulaganje u sport klubska takmičenja nije samo “društveni trošak”, već on u suvremeno izgrađenim društvima postaje sve više biznis, pokretač društvenog razvoja. Sportski savez neizostavno treba osnažiti mehanizme: praćenja ostvarivanja zajedničkih interesa u razvoju lokalnog sporta, suradnji sa višim nivoima strukovnih organizacija, pračenju i transparentnom trošenju sredstava društvenog novca – poreznih obveznika, kroz redovite svoje Izvještajne skupštine, kao i one svojih članica. Svoj institucionalni okvir mora jačati kroz javnost svoga rada, omogućavanju javnosti, da prati rad, donošenje i realizaciju odluka, ostvarenje ciljeva i transparentnog trošenja sredstava.

IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Na osnovu doživljenih iskustava može se bez premišljanja konstatirati, kako je nastalo centralno pitanje u ovdašnjoj sportskoj užoj i široj javnosti, ko će postati novi predsjednik Sportskog saveza Bugojna?! Ne treba sumnjati, kako je kampanja lobiranja započela već na sam dan održavanja zajedničkog sastanka za pripremu Izborne Skupštine. U javnosti se govori da se ona odvija putem mobilnih poruka. Konačnu riječ, svakako, dat će Izborna Skupština. Treba vjerovati, kako će to lice biti stručna, iskusna osoba, dokazana dosadašnjim rezultatima u smislu implementiranja Strategija, strateških ciljeva i upravljanja ljudskim resursima, sa manirima transpraentnog rada i koja ima jasnu i ostvarivu viziju u svome četvorogodišnjem mandatu. Svakako, da bi najsretniji bili, kada bi ta osoba ponudila kratki Plan i viziju svoga djelovanja u cilju unapređenja bugojanskog sporta i tjelesne kulture. Svakako, da neizostavno treba dodati, kako ta osoba na čelnu poziciju ne bi trebala doći,  kako bi eventualno poboljšala status i poziciju svoga kluba unutar postojećih članica. Ne bi bilo uputno, da ta osoba bude osoba sa nekim drugim funkcijama, koje trenutno obnaša, pa da ova bude dodatna. Na kraju, treba naglasiti želju i nadu, da će ostali budući novoizabrani članovi organa Sportskog saveza, koji su došli da štite nterese i želje svojih sportskih klubova, smoći dovoljno truda i želje, da rade u interesu cjelokupnog razvoja sporta u Bugojnu. Uostalom, dodatni motiv bi trebali potražiti u činjenici, kako je Načelnikova inicijativa za promjenama načina rada Sportskog saveza općine Bugojno izvrsna prilika za njihove osobne izazove i dokazivanja.

                                                                                                               Željko Luleđija

https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponuda_tehnike/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o