Ovo su nova imena upravnih i nadzornih odbora Općine Bugojno

Bugojno
https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezaljeto/

Danas su na 6. sjednici Općinskog vijeća Bugojno imenovani upravni i nadzorni odbori javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač Općina Bugojno.

Imena možete pogledati u nastavku i ovo je prvi put nakon rata da je HDZ, koalicioni partner stranke SDA, zastupljen u svim preduzećima i ustanovama.

Kako saznaje portal Bugojno Danas, ombdusmeni za ljudska prava su aktivno uključeni u ovaj proces imenovanja te će sada provjeriti regularnost konkursne procedure koja je grubo prekršena jer su se odlučili aktivno uključiti u rješavanje ovog nezakonitog imenovanja koje će prema svemu sudeći biti poništeno nakon čega će se morati ponovo provesti konkursna procedura.

Upravni odbor JU Kulturno sportski centar Bugojno – 3 člana
Karalić Azra  / predsjednik
Bašić Almir / član
Idrizović Elma / član
Nadzorni odbor JU Kulturno sportski centar Bugojno – 3 člana:
Jusufbašić Amra / predsjednik
Brnada Boris / član
Barnjak Berislav / član

Upravni odbor JU Centar za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Bugojno – 5 članova
Amra Durić Čaušević / predsjednik
Ana Ivić  /član
Kahvedžić Amela  / član
Perenda Sabina  / član
Čurić Amra / član

Upravni odbor JU Dom zdravlja Bugojno – 3 člana:
Alić  Zijada / predsjednik
Omer Jusić  / član
Gasal Amer / član

Upravni odbor JU Apoteka Bugojno – 3 člana:
Delić Alma  / predsjednik
Učambrlić Medina / član
Ribičić Ivan  / član

Upravni odbor JU Centar za socijalni rad – 5 članova
Sultanović Karadža Hamira / predsjednik
Čolić Esma / član
Mandara Muris / član
Franjić Ljiljana / član
Đafić Anto / član

Nadzorni odbor Javnog komunalnog uslužnog preduzeća „Čistoća“ – 5 članova
Ramić Adisa / predsjednik
Crnica Sabiha  / član
Nedim Balihodžić  / član
Čehaja Almir / član
Lozančić Mirjana / član

Nadzorni odbor JP Radio televizija Bugojno – 3 člana
Milanović Senada / predsjednik
Marina Valerija  / član
Mlivo Jasmin / član

Nadzorni odbor JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve Bugojno – 5 članova
Elvir Seferović / predsjednik
Nihada Hadžić / član
Čelina Mladen / član
Mehić Nermin / član
Ahmed Rustempašić / član

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ – 5 članova
Mehmed Jusufspahić / predsjednik
Vinčević Vernes / član
Batić Denis / član
Karadža Samir / član
Dankić Martin / član

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o