OO SDP BiH Bugojno: Vladajući su napravili od nekad razvijenog i perspektivnog grada, grad iz kojeg bježe i mladi i zreli ljudi

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://bit.ly/39axfcl

PREDMET: Saopštenje za javnost,

Sinoć je, 30. januara 2020. godine u prostrijama OO SDP BiH Bugojno održan sastanak članova Općinskog odbora, članova Kantonalnog odbora i članova najužeg rukovodstva SDP BiH iz Bugojna.

Na sastanku se razmatrala aktuelna politička, ekonomska i društvena situacija u našoj državi, federaciji, kantonu a najviše situacija u Bugojnu.

Vladajuća oligarhija u posljednjim desetljećima od Bugojna je svojim neznanjem, kriminalom i korupcijom, nepotizmom, forsiranjem nesposobnih stranačkih kadrova napravila od nekad razvijenog i perspektivnog grada, grad iz kojeg bježe i mladi i zreli ljudi, a najperspektivnija djelatnost u Bugojnu postalo je otvaranje staračkih domova.

Po posljednjim objavljenim socio-ekonomskim pokazataljima razvijenosti općina u Federaciji BiH, samo su Dobretići, od općina našeg kantona iza nas. Također, Bugojno ima i najniže prosječne netto plate u kantonu. Prosječna netto plata u Bugojnu je 641 KM, dok je u Jajcu 905 KM, Fojnici 791 KM, Donjem Vakufu 729 KM, Travniku 707 KM itd.

Članovi SDP BiH iz Bugojna smatraju da je došlo vrijeme da upravljanje gradom na prestojećim Lokalnim izborima u oktobru 2020. godine preuzmu sposobniji i odgovorniji bugojanci.

OO SDP BiH Bugojno

https://fis.ba/akcijski-katalog/' http://shop.janj.ba/'