OMLADINSKA MALONOGOMETNA LIGA GORNJEVRBASKE REGIJE

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/pripremazimnice/

PROPOZICIJE ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2015/2016. OPŠTE/OPĆE ODREDBE

Član 1. Organizator takmičenja je: Udruženje “Omladinska malonogometna liga Gornjevrbaske regije” sa sjedištem u Bugojnu.

Član 2. Takmičenje mladih se organizira u uzrasnim kategorijama: U-16 (1999/2000), U-14 (2001/02), U-12 (2003/04) i U-10 (2005. i mlađi).

Klub/škola ima pravo nastupa ako prijavi minimum dvije uzrasne kategorije.

Član 3. Takmičenje se igra po trokružnom sistemu. Parovi će se izvući po brojevima klubova, Bergerova tabela. Ovisno o broju prijavljenih klubova.

Član 4. Početak 1. kola lige je početkom decembra 2015. godine, a završetak lige je predviđen do 31. marta 2016. godine.

Član 5. Utakmice lige mladih se igraju subotom i nedjeljom u terminu od 09:00 – 17:00 sati, a Komesar/Povjerenik takmičenja u iznimnim slučajevima može odlučiti da se utakmice igraju i radnim danom.

Član 6. Sve utakmice se igraju po FIFA pravilima igre za mali fudbal/nogomet – FUTSAL 2014. Kategorije: . U-10 broj igrača 5+1, vrijeme trajanja utakmice 2 X 15 minuta prljave igre, golmanu se može vraćati lopta u noge non-stop. . U-12 broj igrača 5+1, vrijeme trajanja utakmice 2 X 15 minuta prljave igre, golmanu se može vraćati lopta u noge non-stop. . U-14 broj igrača 4+1, vrijeme trajanja utakmice 2 X 15 minuta prljave igre, golmanu se lopta može vratiti tek kad ekipa pređe polovinu terena, u jednom poluvremenu nakon napravljenih 5 prekršaja svaki sljedeći se izvodi penal sa deset metara. . U-16 broj igrača 4+1, vrijeme trajanja utakmice 2 X 20 minuta prljave igre, golmanu se lopta može vratiti tek kad ekipa pređe polovinu terena, u jednom poluvremenu nakon napravljenih 5 prekršaja svaki sljedeći se izvodi penal sa deset metara.

Neka od pravila su: o Dimenzije terena, širina 16-22 m x dužina 36-42 m o Utakmice se igraju loptom za mali fudbal “4”. o Golman brani u polju od 5/6 metara (zavisno od mjesta odigravanja utakmice). o Golman ne može hvatati loptu u ruke vraćenu od svog igrača. o Golman može bacati loptu preko polovine terena. o Igrači mogu koristiti leteće izmjene u toku igre. o Aut i korner se izvodi sa linije u vremenu ne dužem od 5 sekundi. o Golman loptu mora vratiti u igru u vremenu ne dužem od 5 sekundi. o Kazneni udarac ili penal se izvodi sa daljine od 5/6 metara (zavisno od mjesta odigravanja utakmice). o Time-out se može koristiti po jedan u poluvremenu.

Član 7. Sve ekipe moraju uplatiti kotizaciju u visini od 50,00 KM po kategoriji koja igra u ligi mladih, u protivnom neće učestvovati u žrijebu takmičarskih brojeva, a samim tim i izgubiti pravo nastupa u nastupajućoj takmičarskoj sezoni.

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

Član 8. Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obavezni su brinuti o uspjehu organizacije utakmice. Klub domaćin obavezan je na svim utakmicama o svom trošku osigurati jednog sudca i delegata. U protivnom gost ima pravo da odbije nastupiti u datoj utakmici. U slučaju neodigravanja utakmice, domaćin je dužan istu utakmicu organizirati u roku od 21 dan. U slučaju ne odigravanja ponovljene utakmice ista se registruje službenim rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist gostujuće ekipe.

Član 9. Klub domaćin je dužan da Komesara/Povjerenika takmičenja i gostujuću ekipu pravovremeno obavijesti o danu i vremenu odigravanja redovnog kola po rasporedu tri dana unaprijed.

Član 10. Za odigravanje utakmica Omladinska malonogometna liga Gornjevrbaske regije, domaćin je obavezan osigurati dvije (2) ispravne lopte. Karakteristike lopti moraju biti u skladu sa FIFA pravilima igre za mali fudbal/nogomet – FUTSAL 2014. veličina “4” (obim 62-64 cm, težina 400-440 grama) osim u kategoriji U-10 gdje se može koristiti i lakša lopta veličina “4” (težina 340-350 grama). Ne mogu se koristiti lopte za fudbal veličina “5”. Klub domaćin također je dužan osigurati i markere u slučaju da dvije ekipe koje međusobno igraju imaju istu boju dresa, u ovom slučaju gosti oblače markere.

Član 11. U slučaju da domaćin nije u mogućnosti organizirati redovno kolo po rasporedu takmičenja dužan je pravovremeno obavijestiti Komesara/Povjerenika takmičenja i protivnika o odgodi istog i u roku od 21 dan organizirati nove utakmice. U protivnom utakmice će se registrirati službenim rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist gostujuće ekipe.

Član 12. U slučaju da gost nije u mogućnosti doći na redovno kolo po rasporedu takmičenja dužan je pravovremeno obavijestiti Komesara/Povjerenika takmičenja i protivnika i zatražiti odgodu istog i u roku od 21 dan odigrati nove utakmice. U protivnom utakmice će se registrirati službenim rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist domaće ekipe.

Član 13. Ukoliko se ekipa iz nekih razloga ne pojavi na terenu ni petnaest (15) minuta nakon predviđenog termina za početak utakmice, bez pravovremenog obaviještenja Komesara/Povjerenika takmičenja i protivničke ekipe, utakmice će se registrirati službenim rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist protivničke ekipe, a ekipa koja se nije pojavila će biti kažnjena oduzimanjem 3 boda u svim kategorijama.

Član 14. Na klupi za rezervne igrače mogu da se nalaze u toku utakmice samo sljedeće osobe: . Predstavnik kluba . Trener . Rezervni igrači Osim trenera niti jedna osoba ne smije stajati na nogama niti sudjelovati u vođenju ekipe, u protivnom podliježe disciplinskim sankcijama. Ukoliko klub nema prijavljenog trenera, ekipu ima pravo voditi predstavnik kluba.

Član 15. Svaki klub može odrediti jednu osobu koja će ga predstavljati na utakmici. Predstavnik kluba mora imati pismenu punomoć od svog kluba koju stavlja na uvid delegatu prije utakmice. Predstavnik kluba uz punomoć delegatu utakmice predaje sastav ekipe, učestvuje u utvrđivanju identiteta igrača, upisivanju podataka u zapisnik utakmice i potpisivanju zapisnika.

Član 16. Klubovi su odgovorni za zdravstvenu zaštitu svojih igrača i organizator utakmice ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju povrede.

PRAVO NASTUPA

Član 17. Klubovi su dužni registrirati igrače dostavivši Komesaru/Povjereniku takmičenja lični dokument (pasoš ili rodni list), 1 sliku i 0,50 KM za registraciju svakog igrača.

Član 18. Na utakmicama lige mladih pravo nastupa imaju samo oni igrači čiji je identitet moguće utvrditi na temelju važeće registracije izdate od strane Komesara/Povjerenika takmičenja. Na utakmicama lige imaju pravo nastupa dva igrača po uzrasnoj kategoriji na dvojnoj registraciji (futsal i fudbal). Klubovi imaju pravo registrirati veći broj igrača na dvojnu registraciju ali samo dva po kategoriji imaju pravo nastupa u jednom kolu.

Član 19. U kategoriji U-16 pravo nastupa imaju igrači rođeni 1999. i 2000. godine. U kategoriji U-14 pravo nastupa imaju igrači rođeni 2001. i 2002. godine. U kategoriji U-12 pravo nastupa imaju igrači rođeni 2003. i 2004. godine. U kategoriji U-10 pravo nastupa imaju igrači rođeni 2005. i mlađa godišta.

Član 20. Utakmice za koje bude dokazano da je nastupao igrač bez prava nastupa registruju se službenim rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist protivničke ekipe.

Član 21. Ekipa može započeti utakmicu ako ima najmanje četiri (4) sposobna igrača za nastup u sportskoj opremi koji se upisuju u zapisnik. Na utakmicama lige nije ograničen broj rezervnih igrača i neograničen je broj izmjena.

Član 22. Na utakmicama lige nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom zbog dobivenog crvenog kartona ili veće povrede pravila igre ili fair play-a.

OPREMA EKIPA

Član 23. Dresovi ili majice jedne ekipe moraju biti identične boje i na poleđini imati jasno čitljive brojeve koji se ne smiju ponavljati. Golman mora nositi dres ili majicu koji se bojom vidno razlikuje od dresova svojih saigrača te igrača protivničke ekipe. Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u zapisniku o utakmici. Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina koja je prijavljena prije početka utakmice. Ako gostujući klub nema opremu druge boje, imaju pravo preko dresova obući markere kako bi se utakmica mogla odigrati. Domaćin je obavezan obezbijediti markere za utakmicu.

DELEGAT UTAKMICE

Član 24. Delegat utakmice kojeg određuje domaćin, provjerava imaju li svi prijavljeni igrači pravo nastupa te je nadležan za kontrolu cjelokupne organizacije utakmice. Bez njegovog odobrenja utakmica ne može početi. Delegat je obavezan sačiniti zapisnik u tri (3) primjerka od čega jedan primjerak zapisnika uručuje službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika dok treći ide Komesaru/Povjereniku takmičenja. Predstavnici klubova su dužni dostaviti zapisnike Komesaru/Povjereniku takmičenja nakon odigranog jednog kruga takmičenja u protivnom će ekipa biti kažnjena oduzimanjem 3 boda u svim kategorijama.

Član 25. Ukoliko jedna od ekipa prije početka utakmice ne dostavi delegatu registracije za svoje igrače protivnička ekipa ima pravo odbiti nastupiti i delegat utakmicu registruje službenim rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist protivničke ekipe. Ako ekipe pristanu igrati utakmice bez provjere registracija nije se moguće naknadno žaliti na ishode utakmice.

SUDAC UTAKMICE

Član 26. Utakmice lige mladih sudi jedan (1) sudac koji mora imati važeću sudačku licencu izdanu od nadležnog Nogometnog/fudbalskog saveza.

Član 27. Sudačka naknada/dnevnica iznosi : 2 utakmice 10,00 KM 3 utakmice 15,00 KM 4 utakmice 20,00 KM Član 28. Sudac je dužan prije početka utakmice pregledati teren u smislu FIFA pravila igre za mali fudbal/nogomet – FUTSAL 2014. i ustanoviti njegovu podobnost za igru. Prije svega to se odnosi na dimenzije terena (širina 16-22 m x dužina 36-42 m). Ako sudac ustanovi da je teren nepodoban za igru i da se utakmica ne može igrati, dužan je svoju odluku saopštiti delegatu utakmice, te ista neće ni započeti. Sudac je obavezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati. Sudac je obavezan u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice. Sudac je obavezan voditi listu strijelaca i crvenih kartona i istu dostaviti Komesaru/Povjereniku takmičenja u roku od 48 sati nakon odigravanja utakmica.

TEREN ZA IGRU – USLOVI ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA

Član 29. Utakmice lige se u pravilu igraju u zatvorenom prostoru (dvorana, balon). Utakmice lige mladih se mogu igrati i na vanjskom terenu i to na podlozi koja je osposobljena za igru, ako su vremenski uslovi povoljni i ako gostujuća ekipa na to pristane. Klub domaćin je obavezan pripremiti podlogu tako da bude podobna za odigravanje utakmice. Da li su dvorana/balon/vanjski teren i podloga za igranje nepodobni za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac koji je određen suditi utakmicu. Sudac i delegat obavezni su unijeti u zapisnik utakmice odluku o nepodobnosti dvorane/balona/vanjskog terena.

ŽALBE Član 30.

Žalbe na utakmicu podnose se Disciplinskoj komisiji lige mladih. Žalbe po svim osnovama moraju se pismenim putem uputiti najkasnije u roku od dva (2) dana od odigravanja utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva (2) primjerka. Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik on se produžava na prvi slijedeći radni dan. Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od sedam (7) dana od prijema žalbe.

REGISTRACIJA UTAKMICA

Član 31. Ako na utakmicu nije uložena žalba,a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti s 3:0 (par-forfe), utakmica će se registrovati postignutim rezultatom. Odigrane utakmice registruje Komesar/Povjerenik takmičenja najkasnije u roku tri (3) dana od dana odigravanja utakmice. U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do donošenja odluke o žalbi.

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST

Član 32. O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni radnici u ovom takmičenju odlučuje Disciplinska komisija lige.

Član 33. Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan bod. Plasman na tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova nakon regularnog dijela takmičenja. Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih i primljenih golova. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima ekipa koja je postigla više golova, a ako su postigli isti broj golova dijele mjesta koja im pripadaju. Ukoliko se radi o mjestu koje odlučuje o konačnom poretku takmičenja, u slučaju jednakog broja bodova klubova, poredak se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa istim brojem bodova. Ukoliko se ni na taj način ne može utvrditi poredak, odigrava se tzv. “majstorica”.

NAGRADE

Član 34. Tri prvoplasirana kluba u svakoj kategoriji lige mladih osvajaju pehar, diplomu te petnaest (15) komada pripadajućih medalja. Najbolji strijelac, igrač i golman u svakoj pojedinačnoj kategoriji osvajaju pripadajuću statuu i diplomu. Najbolji igrač u svakoj pojedinačnoj kategoriji se bira iz ekipe koja osvoji prvo mjesto u datoj kategoriji na način da trener ekipe ponudi 3 igrača a ostali treneri glasaju. Najbolji golman u svakoj pojedinačnoj kategoriji se bira iz tri prvoplasirane ekipe po izboru trenera.

ORGANI TAKMIČENJA

Član 35. Organi takmičenja su: Komesar/Povjerenik takmičenja i Disciplinska komisija, biraju ih svi klubovi sudionici najkasnije (30) trideset dana prije početka takmičenja.

Komesar/Povjerenik takmičenja Omladinska malonogometna liga Gornjevrbaske regije: Ibrahim Ćorić-Baja: (mob. 061/708 233)

Disciplinska komisija: 1. Predsjednik: ________________________ 2. Član: _____________________________ 3. Član: _____________________________ 4. Član: _____________________________ 5. Član: _____________________________ 6. Član: _____________________________

KOMESAR/POVJERENIK TAKMIČENJA

Član 36. Komesar/Povjerenik takmičenja: . Ima nadzor nad takmičenjem te rukovodi takmičenjem u skladu sa Propozicijama takmičenja; . Registruje utakmice; . Vodi tabelu takmičenja; . Utvrđuje satnicu te odobrava promjenu termina i satnice takmičenja sukladno Propozicijama takmičenja; . Vodi evidenciju uspješnosti klubova u takmičenju za najboljeg strijelca; . Priprema i predlaže sve normativne akte i odluke potrebne za takmičenje.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Član 37. Disciplinska komisija: . Rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice; . Rješava o svim prekršajima koje su učinili klubovi Futsal lige mladih, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni radnici u takmičenju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38. Klubovi sudionici takmičenja obavezuju se poštivati odredbe Propozicija takmičenja, odluke organa takmičenja kao i načela Fair play-a.

Član 39. Za sve što nije predviđeno ovim propozicijama vrijede odredbe Pravila malonogometne igre te odluke Međunarodnog odbora.

Član 40. Ove propozicije stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Bugojno, ______________

Komesar/Povjerenik takmičenja

M.P.

____________________ Ibrahim Ćorić-Baja

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o