Održana promocija knjige “MENADŽMENT INVESTCIJA” autora doc. dr. sc. Erdina Hasanbegovića

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.facebook.com/kovacusakafa/ https://www.facebook.com/livnobus/

Promocija knjige “MENADŽMENT INVESTICIJA”  održana je u prostorijama Sveučilišta / Univerziteta “VITEZ” u Traviku.  Rektor Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” prof. dr. Mirko Puljić, u uvodnom izlaganju istako je važnost ovog teksta za doprinos u razvoju privrede.  Osvrt na knjigu dali su: prof. dr. Jamila Jaganjac, Dekanesa Fakulteta poslovne ekonomija, doc. dr. Darijo Jerković, , doc. dr. Muhamed Softić i dr.sc. Edin Glogić.

Recenzenti knjige bili su:

Prof. dr. sc. Jusuf Kumalić, Prorektor Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ”,

Prof. dr. sc. Bogdana Vujnović – Gligorić, Panevropski univerzitet APEIRON Banja Luka,

Prof. dr. sc. Jamila Jaganjac, Dekanesa Fakulteta poslovne ekonomije S/U “VITEZ”

Recezent, prof. dr. sc. Jusuf Kumalić u djelovima recenzije naglašava: “Autor u svako poglavlje uvodi čitaoca (studenta I,II i III ciklusa studija, praktičare iz različitih djelatnosti) logičkim redosljedom u krucijalne teorije i koncepte koje se odnose na Menadžment investicija. (…) Autor ove knjige je sa mnogo teorijskog i praktičnog znanja, iskustva, preciznosti i dosljednosti na primjeran način ukazao na ukupnu problematiku investiranja koju tretira ova knjiga. Svako poglavlje u knjizi po logičnom sljedu proizlazi jedno iz drugog i u konačnici tvori jednu kompaktnu cjelinu, a što se vidi iz predhodni izlaganja. U skladu sa svojom aktualnošću i orginalnošću, ova knjiga predstavlja jednu vrlo kvalitetnu univerzitetsku knjigu namjenjenoj široj upotrebi. U ovoj knjizi autor je ugradio tematiku koja je aktualna na današnjoj globalnoj ekonomskoj sceni.  Istraživanja koja je autor obavio i ugradio u ovaj udžbenik su doprinos razvoju teorijske misli iz oblasti menadžmenta investicija, uz mogućnost njene primjene u rješavanju problematike iz oblasti investiranja u Bosni i Hercegovini. Pored svoje kompleksnosti, knjiga je pisana jednostavnim i razumljivim jezikom prihvatljivim i za studente i za stručnjake iz prakse koji se susreću sa problematikom menadžmenta investicija.”

Recenzent, prof. dr. sc. Bogdana Vujnović – Gligorić, o knjizi kaže sljedeće: ” Autor je s mnogo znanja, iskustva, preciznosti i dosljednosti primjene teorije sistema i decimalnog sistema primjereno izložio cjelokupnu problematiku udžbenika, poštivajući pri tome  hijerarhijsko načelo interakcijske sprege među djelovima višeg i nižeg ranga. Svi se dijelovi, kako u udžbeniku u cijelini tako i u pojedinim dijelovima, logički nadovezuju jedan na drugi, a svi zajedno na nižim i višim razinama tvore zaokruženu cijelinu. Sve je eksplikacije u ovom djelu autor naučno utemeljio. Njegova su izlaganja jednostavno, koncizno, sistemski i primjereno objašnjena i obrazložena. Autorovi su zaključci, spoznaje, zakonitosti i teorije temeljni na rezultatima višegodišnjem bavljenju i interesovanju investicijama i investicijskim projektima, iskustvu u edukaciji ekonomskih kadrova.

Recenzent, prof. dr. sc. Jamila Jaganjac naglašava: “da je Knjiga metodološki konzistentno koncipirana, obrađujući relevantna pitanja menadžmenta investicija. Obrađena materija korespondira sa domaćim i stranim izvorima na ovu temu. Redoslijed poglavlja i podpoglavlja knjige logički je raspoređen i njegovi dijelovi se potpuno uklapaju u homogenu cjelinu. Autorovo djelo je univerzitetski udžbenik/knjiga namjenjen studentima visokoškolskih ustanova koje u nastavnom programu izučavaju predmet Menadžment investicija, kao i široj čitalačkoj publici koja se bavi kompleksnom tematikom investicija i investicijskih projekata. Ocjenjujem da ovaj rukopis čini vrijedan doprinos poboljšavanju literalnog fonda menadžmenta investicija u Bosni i Hercegovini. Udžbenik/knjiga predstavlja uspješno elaboriranje složene materije, te po načinu i metodama istraživanja, po metodologiji i stilu pisanja, te na osnovu načina prezentacije materije sasvim sigurno je adekvatna kako akademskoj čitalačkoj publici, tako i menadžerima direktno involviranim u ovu problematiku. 

Knjiga Menadžment investicija značajna je za sve one koji se bave pomenutom problematikom Posebnost ove knjige ne ogleda se samo u njenoj strukturi i metodologiji istraživanja, već i u samoj tematici. Poznato je da društveno-ekonomski razvoj u najvećoj mjeri zavisi od investicija i da su investicijski projekti od velike važnosti za svjetsku privredu. Stoga je sve veća i potražnja za stručnom literaturom na ovom polju. S obzirom na sve navedeno, ovo djelo je i potrebno i poželjno kako u univerzitetskim krugovima, tako i među onima koji žele nadograditi svoje znanje o investicijima, kazao je autor knjige doc. dr. sc. Erdin Hasanbegović

https://www.bugojno-danas.info/mlinpek-pekara-u-centru-bugojna-u-kratkom-periodu-postala-omiljeno-mjesto-bugojanaca/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/