Odobrena novčana sredstva za boračku populaciju

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Sredstva od 1.500.000 KM će biti raspoređena na ime pomoći u liječenju boraca, iznos od 450.000 KM predviđen je za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračke populacije, a 170.000 KM je namijenjeno za pružanje pravne pomoći pripadnicima ove populacije.

Sva ova sredstva su povećana u odnosu na utvrđena programima utroška za 2016. godinu zahvaljujući unutrašnjoj preraspodjeli s drugih stavki Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

rtvslon.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/