Obavijest i dodatno pojašnjenje o postupanju za vrijeme naredbe o zabrani kretanja građana

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://bit.ly/39axfcl
https://fis.ba/akcijski-katalog/' http://shop.janj.ba/'