Novo pismo Seada Karahodžića, pomoćnika načelnika Bugojna

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Poštovani sugrađani,

Iako sam bio odlučio da se nakon saopćenja od 11.12.2018. godine više javno ne obraćam, ipak nakon izjava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bugojno datih nakon javne rasprave o Budžetu za 2019. godinu,a koji dolaze iz stranaka koje čine većinu u Općinskom vijeću, osjećam obavezu dati slijedeće saopćenje:

Zabrinjavajuće je da oni kojima u prioritetu treba biti razvoj naše lokalne zajednice, sada odjednom imaju stav kako, za poticaj poljoprivredne proizvodnje, Općina praktično nema nekih velikih obaveza, već da se treba izdvajati onoliko koliko je to moguće. Nakon toga predsjedavajući kontradiktorno kaže kako treba ulagati u razvoj privrede i otvaranje novih radnih mjesta. Pa šta je poljoprivreda već dio privrede? Jeli zbog toga smanjenje stavke za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji, razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih sa lanjskih 422.500,00 KM smanjeno (skoro prepolovljeno) na predloženih za 2019.godinu  240.000,00 KM u interesu razvoja privrede Bugojna? Jesu li g-dine predsjedavajući neisplaćeni poticaji za 2017.i 2018. godinu u iznosu od 500.00,00 KM u pravcu razvoja te privrede i otvaranja novih radnih mjesta? Da li ste zaboravili da ste upravo vi,  kao vladajuća većina u Općinskom vijeću, bezbroj puta tražilli povećanje stavke za poticaje poljoprivredi, svojom Odlukom o izvršenju Budžeta za 2018. godinu obavezali općinskog načelnika, kao odgovornu osobu za izvršenje Budžeta,  da prioritet pri pražnjenju Budžeta budu stipendije i poticaji, a sada odjednom nakon mojih krivičnih prijava zbog neodgovornosti općinskog načelnika za neizvršavanje vaših odluka, radite na štetu razvoja općine Bugojno? Znate li koji se broj naših stanovnika bavi poljoprivredom i od nje žive? To je nažalost gorka realnost, da naši sugrađani svoju egzistenciju (bolje rečeno preživljavanje) moraju tražiti u formi samozapošljavanja u u ovoj grani privrede jer više nemamo industrije već samo trgovačke centre koji najčešće ekstra profit ostvaruju na iskorištavanju zaposlenika koje slabo plaćaju.  Znate li da je u Strategiji razvoja općine Bugojno kao jedan od prioriteta postavljena poljoprivreda? Znate li šta stoji u Strategiji razvoja poljoprivrede čiju smo izradu masno platili?

Znate li da je za poticaje u 2017. godini bio raspisan javni poziv kojeg ste vi usvojili na sjednici Općinskog vijeća, da su se na taj poziv javili poljoprivredni proizvođači, da ste vi vijećnici jednoglasno usvojili spisak dobitnika tih sredstava. Pa ti ljudi imaju pravo da tuže Općinu Bugojno i nažalost na taj način dobiju ta sredstva. Tu nema dileme, oni ta sredstva mogu dobiti na taj način. Iz kojih ćete sredstava onda to isplatiti ako ste sa 250.000,00 KM  poticaj snizili na 150.000,00 KM. Ili im mislite jednostavno reći: „izvinite mi se preračunali“. U ovom slučaju to neće proći.

Znate li da smo u interesu zapošljavanja naših žitelja donijeli odluku o izgradnji industrijske zone Bugojno 2 a da za istu čak ne možemo ili nećemo u Budžetu općine planirati ni mizernih 25.000,00 KM za izradu Studije opravdanosti te industrijske zone, bez koje ne možemo nigdje aplicirati za dobijanje sredstava za njenu izgradnju? Jesu li to i općinski vijećnici, kao i općinski načelnik, postali “obećanko”? Je li vam to stalo samo do sopstvenih interesa da svaki mjesec dobijete lijepu plaću, iako, evo samo za zadnjih sedam mjeseci kada nije bilo sjednica Općinskog vijeća, i vi ste vrlo rijetko bili prisutni na poslu? Znate li koliko sam puta samo ja pokucao na vaša vrata da bih vam ukazao na pogrešan pravac kojim idemo i da se novac troši u pogrešne svrhe?Vjerujte od takve politike trebate što prije odustati i vratiti se što prije politici koja će biti u interesu Bugojanaca. Moram priznati da ste na početku svog mandata bili jedan od rijetkih za koje sam bar ja smatrao da ste osoba koju istinski interesuje razvoj privrede Bugojna i koja se često interesovala u Službi za ovu oblast života. Zašto ste sada promjenili taj stav i smatrate da za razvoj privrede treba izdvajati manje nego do sada, a za nevladine organizacije i “igrarije” (turnire, koride i sl.) isto kao prije?

Kažete u toj izjavi da će udruženja koja koriste budžetska sredstva, nihov utrošak morati pravdati ili neće više moći dobiti ta sredstva. Da vas i ovdje posjetim.Odlukom o izvršenju Budžeta precizirano je da su svi korisnici Budžeta obavezni u roku od mjesec dana po utrošku sredstava Općini dužni dostaviti izvještaj sa dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava. Zašto onda otvoreno ne kažete zašto smo Sportskom savezu Bugojno davali i dalje sredstva a isti, vjerovatno po nečijem nalogu, nije htio dostavljati izvještaje o utrošku ni na vaše izričite zahtjeve? Šta je pozadina? Pitajte članice Saveza oni najbolje to znaju. Međutim koliko je važan izvještaj o utrošku sredstava vjerujte da je još mnogo važnije ova sredstva dodjeljivati na krajnje transparentan način (javnim pozivima, pravilnicima i sl.) a ne po volji jednog čovjeka koji je bar dosadašnjim primjerima vršio katastrofalne zloupotrebe. Tako će se doći u situaciju da se isti takmiče kvalitetom projekata koji će biti u funkciji razvoja određenih oblasti života, bilo u sportskom, kulturnom ili nekom drugom vidu naših stvarnih potreba. Ko je krivac za NK „Iskra“? Ko postavlja rukovodstvo kluba?

Zabrinjavajuće je, pa čak možda i licemjerno, da izjavite da vam je žao što na javnoj raspravi nema studenata, a istovremeno vašim odlukama radite protiv njihovih interesa jer umjesto po 250 stipendija za 2017/18. i 2018/19. godinu vi im dajete po 150 stipendija.

Nijemi jasno da g-din Gurbeta u izjavi nakon javne rasprave o Budžetu kaže kako se nije moglo sve isfinansirati Budžetom (vjerovatno je misli na onaj za 2018.godinu), najvjerojatnije misleći na ne izmirene obaveze za stipendije i poticaje. Ako je to mislio onda me je sasvim pogrešno shvatio u prethodnom saopćenju, jer ja sam prvenstveno htio ukazati da je bilo dovoljno novca pri punjenju Budžeta, ali da je on preusmjeravanjem od strane općinskog načelnika,otišao za namjene koje Općinsko vijeće nije odobrilo niti su bile u interesu onih koji nam pune Budžet. Zar ne bi trebalo biti pravilo da ako hoćeš da poštuješ sebe treba da poštuješ i svoje odluke. Ali mislim da je on mene dobro shvatio ali mu je cilj bio pokušaj pravdanja postupaka općinskog načelnika.

Iskreno ja i nisam očekivao da će uslijediti vaša neka značajna reakcija kao većine u Općinskom vijeću, jer mislim da čak i bolje od mene znate sve ovo što nam se događa, o čemu narod također sve zna, ali vas molim da nas, kojima je još uvijek stalo do istine i pravičnosti, više ne uvjeravate u prosperitet koji nas očekuje. Jer iz zemlje koju očekuje prosperitet mladost ne bježi.

Pozivam vas još jednom da što prije zakažete sjednicu Općinskog vijeća i otvoreno ovom narodu pošaljete poruku: hoće li nas i dalje voditi u „bolju budućnost“ neko kome je najveća odlika zloupotreba i ko ima optužnicu koja će sigurno završiti izricanjem kazne zatvora (bilo uslovno ili na neki drugi način), hoćemo li idalje imati veliki broj radnih mjesta u Općini koje već zovemo penzionerska mjesta, hoćemo li prestati sa praksom tajnog trošenja sredstava ili ćemo to raditi na transparentan način? Ili mene kao državnog službenika javno osuditi što sam se usudio da vam na ovo ukažem. To iskustvo već imam jer mi je jedan vijećnik, kad sam reagirao na nepravilnosti vezane za dodjelu stipendija rekao:„ko si ti Karahodžiću da vršiš provjeru našeg rada“? Pa valjda državni službenik kojeg je zakon obavezao da izvršava zadatke predviđene opisom radnog mjesta i primjenjuje i osigurava poštivanje ustavno – pravnog poretka i zakona u državi Bosni i Hercegovini i Federaciji. Meni nije bitno kakav ćete odgovor dati, već da svi znamo u kojem pravcu treba da idemo. Zabrinjavajuće je da još uvijek među vijećnicima nema 1/3 vijećnika koji bi shodno članu 38. Statuta Općine Bugojno moglo pokrenuti procese ka bar pravednijem životu Bugojanaca.

Na kraju moram da se osvrnem i na medijsku blokadu koja je nažalost naročito pokazana kada je trebalo da se objavi moje prvo saopćenje. Prvo da odam priznanje i zahvalu portalu Bugojnodanas koji je stvarno vrlo profesionalno objavio saopćenje. Mislim da i građani, bar po komentarima koje sam ja od njih čuo, imaju mnogo bolje mišljenje o slobodi informisanja ovog portala nego ostalih medija. Meni je jasno da je drugi naš portal privatni i da je na njemu odluka hoće li nešto objaviti ili ne, iako se tako ne bi trebao ponašati jer i njega svaki mjesec redovno finansira Općina Bugojno sredstvima naših građana. Svi znaju da ovo neobjavljivanje je ustvari vraćanje duga općinskom načelniku zbog toga što je nekog sa Liste uspješnih kandidata koji je bio na petoj (zadnjoj) poziciji sa 71,25% bodova primio u radni odnos u Općinu, a nije kandidata sa osvojenih 92,5%. Međutim zabrinjava da to saopćenje nije objavila naša Radio televizija Bugojno koja treba biti javni servis a ne servis općinskog načelnika. Pogotovo ako to saopćenje ne objavljuje neko nepoznat, već rukovodilac službe koja ih direktno nadzire. Da li je i u ovom slučaju vraćanje duga općinskom načelniku koji je za „nekoga“ izmislio radno mjesto u Općini i primio ga u radni odnos.Zna li taj „neko“ da čini krivično djelo obnašajući rukovodnu funkciju sa VŠS spremom, jer je po svim aktima tu morala biti osoba sa VSS. Ili mi nemamo sposobnih sa VSS? Neka mi oproste zaposlenici ovog medija koje mnogo cijenim i iskreno žalim šta im politika godinama radi. Njihov doprinos Bugojnu je mnogo veći od doprinosa nekih nevladinih organizacija u kojima pojedinci imaju veća primanja od zaposlenih na Radio televiziji, a ta primanja im daje Općina Bugojno. Oni znaju moj stav o svemu i znam da mi neće zamjeriti.   

Bugojno, 14.12.2018. godine

                                                                                    POMOĆNIK NAČELNIKA

                                                                                                        Sead Karahodžić

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o