NiP Bugojno: Otkud vam pravo da šaljete policiju na radnike Binasa?

Poštovani članovi Uprave Društva „Binas“ dd Bugojno i članovi nadzornog odbora,

U skladu sa odredbama Zakona o radu FBIH i drugim pozitivnim zakonskim propisma iz oblasti radnih odnosa, pravo na plaću je jedno od temeljnih ljudskih prava, koja pripadaju radniku. Cjelokupna javnost našeg grada je upoznata sa situacijom u Društvu „Binas“ dd Bugojno. Radnici ne primaju redovno platu, a pripadajući doprinosi se ne isplaćuju, zbog čega se gomilaju dugovi, koji opterećuju normalno poslovanje firme, koja je od izuzetnog značaja za naš grad, ali i državu Bosnu i Hercegovinu. Apsolutno je pravo radnika da traže svoja prava, a vaša obaveza kao članova uprave i članova nadzornog odbora je da uspostavite normalno poslovanje firme. Nažalost, pokazalo se da niste sposobni, jer su vam važniji stranački i porodični interesi, a Binas vam dođe kao firma za realizaciju vaših stranačkih i porodičnih inetresa. Naravno, odgovornost snose sve uprave, ali sadašnja uprava sve radi da spriječi normalno poslovanje Društva „Binas“dd, jer u protivnom, firme u privatnom vlasništvu, ne bi mogle ostvarivati profit na račun Binasa. Zbog toga vam je cilj uništenje Binasa!

Na tom putu, pokušavate da uništite i podijelite radnike, na način da sindikat želite da isključite iz cjelokupnog procesa. Ponovo vas upućujemo na zakon, gdje je radnik obavezna strana u pregovorima, koja se odnose na poslovanje preduzeća.

U skladu sa navedenim, kao odgovornim osobama u preduzećeu, postavljamo vam pitanje otkud vam pravo da šaljete policiju na radnike? Da li su radnici robovi ili slobodne osobe, koja traže samo prava koja im pripadaju. Članovi nadzornog odbora, redovno primate naknadu za svoj rad, i slijedom toga, ponovo vas pitamo, zbog čega sebi ne pošaljete policiju, jer amnestirate nezakonitosti u preduzeću Binas. Zbog čega ne odgovarate radnicma, već stranačkim šefovima?

Narod i Pravda Bugojno je uputila dopis prema potpredsjednici FBIH, jer ima ingerencije da rješava nastali problem preko vlade FBIH. To je iziskivalo potrebu da potpredsjednica FBIH, premijer Vlade FBIH i Ministar eneregetike, rudarstva i industrije dođu pred radnike Binasa. Nažalost, sve činite da otežate situaciju u preduzeću, jer nemate plan za normalno djelovanje.

Politički subjekt Narod i Pravda je u potpunosti za radnike Društva Binas dd , i na svaki mogući način pružit ćemo istima podršku.

Narod i Pravda Bugojno