Nastavljen rast Naroda i Pravde u SBK

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.facebook.com/kovacusakafa/ https://www.facebook.com/livnobus/

Formiranjem Povjereništva Naroda i Pravde za Srednjobosanski kanton i imenovanjem advokata Harisa Kaniže na čelo ovog povjereništva nastavljeno je širenje i stranačko organiziranje Naroda i Pravde na području Srednjebosanskog kantona.

Povjereništvo Naroda i Pravde za Srednjebosanski kanton ima za cilj koordinirati rad stranke na području ovog kantona te, zajedno sa općinskim povjereništva koja se također formiranju, raditi na kadrovskom jačanju stranke i uspostavi kvalitetne komunikacije sa građanima. Osim kantonalnog, Haris Kaniža vodit će i Općinsko povjereništvo Travnik.

„Narod i Pravda je jedina politička organizacija na području Bosne i Hercegovine koja u ovom trenutku predstavlja uspješnu alternativu strankama na vlasti. To je politička stranka koja u svom programu, radu i djelovanju promovira i unapređuje pitanja koja se odnose na poboljšanje sveukupnog državnog, političkog i ekonomskog sistema, jednake šanse za sve, vladavinu zakona, borbu protiv korupcije, nepravde i nepotizma. Sve su ovo razlozi zašto sam pristupio Narodu i Pravdi. Zato mi predstavlja čast što sam imenovan predsjednikom Kantonalnog povjereništva SBK, ali i obavezu da se i u ovom kantonu konačno počnemo više i snažnije boriti protiv navedenih nezakonitosti i anomalija“, kazao je Haris Kaniža, vijećnik Općinskog vijeća Travnik u mandatu 2012-2016. i advokat sa višegodišnjim iskustvom u praksi i posebnim fokusom na oblast ustavnog prava i Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, zatim oblast zaštite od diskriminacije i nejednakog postupanja, oblast radnog i socijalnog prava, privrednog i obligacionog pravo, kao i na druge oblasti.

Narodu i Pravdi u Travniku su pristupili još i Mustafa Fazlić, vijećnik u Općinskom vijeću Travnik i Tarik Šečić, aktuelni predsjednik Općinskog odbora SBB-a Travnik.

Tarik Šečić rođen je 1981. u Travniku. Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio u Travniku. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja završio na Univerzitetu u Sarajevu. Zaposlen je kao profesor sporta i tjelesnog odgoja. Autor je više naučno-istraživačkih radova i stručnih radova iz oblasti sporta. Učesnik je nekoliko međunarodnih simpozija iz oblasti sporta. Od 2017. godine obavljao je funkciju predsjednika Općinskog odbora SBB-a Travnik.

“Narodu i Pravdi sam pristupio zbog toga što sam u toj opciji prepoznao principe i ideale najbliže mojima. Čvrst stav, karakter, dostojnost i principijelnost, mlada i perspektivna ekipa su razlozi moga odabira Naroda i pravde i nadam se da ću biti u prilici da kroz Narod i Pravdu dam svoj doprinos boljitku društva”, pojasnio je Šečić svoje razloge pristupanja Narodu i Pravdi.

Mustafa Fazlić rođen je 1963. godine u Kotor-Varoši. Završio je Vojnu akademiju Kopnene vojske u Beogradu, Ekonomski fakultet u Banja Luci, te Komandno-štabni koledž u Kuala Lumpuru u Maleziji. Obavljao je niz dužnosti kao profesionalno vojno lice, od dužnosti komandanta brigade, načelnika štaba divizije, do izvršnog oficira načelnika štaba korpusa. Dobitnik je najvišeg ratnog odlikovanja “Zlatni ljiljan”.

„Narod i Pravda je u dosadašnjem radu postigla veoma dobre rezultate zahvaljujući principijelnosti, dosljednosti, transparentnosti i beskompromisnoj borbi protiv korupcije kao i drugih društvenih devijacija“, kazao je Fazlić nakon pristupanja Narodu i Pravdi.

https://www.bugojno-danas.info/od-1-oktobra-obuka-za-cnc-programera-operatora-u-srednjobosanskom-kantonu https://www.bugojno-danas.info/mlinpek-pekara-u-centru-bugojna-u-kratkom-periodu-postala-omiljeno-mjesto-bugojanaca/ https://www.bingotuzla.ba/vikend-akcija/