Na prijedlog Ministarstva financija SBK usvojen Nacrt budžeta za 2023. godinu

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Danas je Ministarstvo financija SBK predložilo, a Vlada prihvatila, te uputila u Skupštinu Nacrt budžeta za 2023 .godinu.

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u iznosu od oko 302 miliona KM i veći su za 10,6 % u odnosu na Budžet za 2022.godinu.

Pored poreznih prihoda koji su planirani skladno Projekcijama o kretanju javnih prihoda, planiran je i transfer iz federalnog budžeta kao i protekle tri godine, u iznosu od oko 22 miliona KM.

Prihod od neizravnih poreza planiran je u iznosu od 178 miliona KM i bilježi rast od oko 8%.

Prihod od poreza na dobit planiran je u iznosu od oko 30 miliona KM i bilježi rast od 17 %.

Prihod od poreza na dohodak planiran je također u iznosu od oko 30 miliona KM i bilježi rast od 26 %.

Ovaj podatak govori da na nivou Kantona rastu i plaće i broj uposlenih u kompletnoj privredi.

Najveća stavka rashoda odnosi se na plaće uposlenih, iznosi oko 161 milion KM, bilježi rast od oko 16 %, a to su plaće uposlenih u obrazovanju, za njih oko 3,5 hiljada u osnovnim i srednjim školama, za oko 1100 uposlenih u MUP-u, te uposlenima u pravosudnim institucijama i organima uprave.

U 2023.godini osnovica je zadržana na 330 KM, Kanton je dostigao nivo Federacije BiH i ostalih općina, uz vrijednost boda od 1,1 što znači povećanje plaća u javnom sektoru za 10 %. Time Vlada u određenoj mjeri neutralizira utjecaj inflacije na plaće uposlenih.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u iznosu od blizu 50 miliona KM, te bilježe rast od oko 4% u odnosu na 2022. godinu. Kapitalni transferi planirani su u iznosu od oko 11 miliona KM i veći su za oko 32 % u odnosu na 2022. godinu. Ovome treba dodati još oko 7 miliona transfera iz vlastitih, namjenskih i drugih izvora.

Analiza transfera po sektorima, odnosno nadležnim ministarstvima pokazuje da je Vlada prepoznala sve segmente društva, te značajan doprinos dala određenim kategorijama stanovništva pokazujući time socijalnu osjetljivost.

Tako npr: osigurana su sredstva za egzistencijalnu naknadu za razvojačene borce, jer je u 2022.godini izmijenjen Zakon o egzistencijalnoj naknadi čime je proširen obuhvat na borce sa 53 i 54 godine života što iziskuje novi 1 milion KM na godišnjem nivou.

U oblasti socijalne pomoći planirana su veća sredstva imajući u vidu da su stupili na snagu zakoni koji su stvorili obveze prema kantonima, misleći prije svega na porodiljne naknade.

U oblasti predškolskog odgoja planirani su transferi prema predškolskim ustanovama kao pomoć Kantona u funkcioniranju, ali i subvencije troškova smještaja djece u predškolske ustanove

U oblasti kulture i sporta planirani su transferi u ukupnom iznosu od oko 3 miliona KM

Nastavlja se s povećanim kapitalnim ulaganjima u škole na nivou Kantona, te je u te svrhe planirano ukupno oko 8 miliona KM.

Planirana su sredstva za završetak zgrade Suda u Vitezu u iznosu od 1,2 miliona KM, rekonstrukcije i investicijsko održavanje policijskih stanica 1,2 miliona KM.

Planirana je veća podrška u poljoprivredi, u oblasti infrastrukture, gospodarstva.

Ovakav budžet optimalan je spoj socijalne i razvojne komponente.

Time ova Vlada pokazuje odgovornost i kredibilitet u čuvanju i izgradnji ovog nivoa Vlasti, koja direktno utječe na uvjete života svih stanovnika Kantona.

Ured za informiranje ŽO HDZ BiH ŽSB

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/