Mogućnost otpisa zateznih kamata na snazi još tri dana

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

Kamata nastala po osnovu neplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik glavnicu plati do 5. maja 2019.

Porezni obveznici u Federaciji imaju vremena još do kraja ove radne sedmice da iskoriste mogućnost otpisa zateznih kamata na neplaćene javne prihode, podsjetili su danas iz Porezne uprave FBiH.

– Prema odredbama Zakona izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu neplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine, otpisuje se u cijelosti ako obveznik glavnicu plati najkasnije do 5. maja 2019. godine. S obzirom da je do isteka roka ostalo još tri dana, pozivamo porezne obveznike da uplate glavni dug i na taj način ostvare pravo na otpis kamata koje se obračunavaju na dug do 31. decembra 2016. godine – napomenuli su iz Porezne uprave.

Pozivaju obveznike da plate dug te da umjesto kamata plate zaposlenike, investicije i slično.

avaz.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/