Medicinski fakultet se počeo saplitati o svoje laži. Sebijina komisija potpisala nalaz inspekcije, sad ga negiraju

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Akademski put direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović i brojne rupe u njenoj biografiji, posebno kada je u pitanju postdiplomski studij, ponovo su u fokusu. Raport je prije dva dana pisao o novom nalazu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo. Inspektori su prošle srijede vršili inspekcijski nadzor na Medicinskom fakultetu. Utvrdili su niz nepravilnosti, nedostataka i nelogičnosti. Sve suprotno onome što je utvrdila Ad hoc komisija, koja se u javnosti već naziva Sebijina komisija.

U nalazu su najšokantnija dva detalja. Prvi, da su inspektorima predočena dva lista papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano (na engleskom jeziku) 10 ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa. Na papiru je i 9 naziva predmeta (na maternjem jeziku) bez ocjena. Ta dva lista papira su jedini dokaz o priznavanju položenih ispita Sebije Izetbegović na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Drugi je da se u matičnoj knjizi pod brojem dosjea 836, koji je napisan olovkom na Upisnom listu Sebije Izetbegović, vodi Senad Sarić?! Riječ je o ljekaru koji je prema zakonu i svim pravilima završio svoj akademski put. Iz njegove klinike oglasili su se danas, kazavši da dr. Sarić ništa nije znao o ovim okolnostima te da je njegovo obrazovanje bez packe.

Neuredne knjige odjednom postale argument

Oglasili su se danas i sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu. U izjavi za N1 kažu kako se „dva navedena dosjea studenata postdiplomskog studija ne vode pod istim brojem”. Dodali su da je vođenje matičnih knjiga studenata postdiplomskog studija bilo predmet inspekcijskog nadzora još 22.10.2009. godine kada je utvrđeno da se iste nisu vodile uredno”.

“Dosije postdiplpmskog studija prof. Izetbegović se vodi pod brojem 836/90. Broj dosjea drugog studenta je 836/91, s tim da se u tom dosjeu dokumentacija vodi pod brojem 847/91, što je nelogično. Iz navedenog je jasno koliko neuredno je vođena dokumentacija postdiplomskog studija u tom periodu”, dodala je dekanesa Medicinskog fakulteta Amina Valjevac.

No, inspektori su utvrdili drugačije. U njihovom nalazu jasno piše:

„Neposrednim opažanjem prethodne navedenih Matičnih knjiga, od strane inspektora utvrđeno je da Matičnoj knjizi 1. od rednog broja 723 koji počinje sa datumom upisa 03.01.1990. godine do rednog broja 907 odnosno do kraja Matične knjige koji završava školske 1996/97 godine nije upisana Izetbegović Sebija. Pod rednim brojem 836 (broj dosjea koji je napisan grafitnom olovkom na Listu o prijavi za Sebiju Izetbegović) upisan je Sarić Senad sa datumom upisa 04.02.1992. godine, dok u Matičnoj knjizi broj II također nije upisana Izetbegović Sebija“.

Šta je sve sporno

Upada u oči da su s Medicinskog fakulteta pokušali iskoristiti opasku inspektora kako su se knjige u ovoj ustanovi vodile neuredno. Do sada, niti u jednom istupu nije bilo govora o neredu u knjigama. Šta se sada promijenilo? Čini se da su se odgovorne osobe s Medicinskog fakulteta počele petljati u vlastitim izjavama i istupima. Sve s ciljem da se na svaki mogući način dokaže kako je postdiplomski studij direktorice KCUS-a uredan.

Bez obzira na to što nije poznato je li upisana na zvaničnom konkursu. Bez obzira na to što je kao dokaz o položenim ispitima iz Zagreba prihvaćen papir bez potpisa i pečata, na kojem su ispiti ispisani rukom. Bez obzira na to što su upisni listovi nepotpuni, bez obzira na sporni broj dosjea.

I bez obzira na to što su zapisnik inspekcijskog nadzora u kojem su utvrđeni svi pobrojani nedostaci, potpisale prodekanica za finansije Medicinskog fakulteta Nermina Babić, dr. Amela Džubur-Alić i šefica Studentske službe Medicinskog fakulteta Taida Nakić. Upravo su njih tri i članice komisije koja je utvrdila da je dokumentacija o akademskom putu Sebije Izetbegović savršeno uredna.

Veza Vijeća i komisije

Indikativno je i to da niti Ad Hoc komisija koja je formirana po nalogu Senata Univerziteta u Sarajevu, a ni vijeće Medicinskog fakulteta, koje je zasjedalo dan nakon inspekcijskog nadzora, nisu uvidjeli ono što danas tvrde s Medicine. I komisija i Vijeće striktni su u stavu da ne postoji ništa sporno u postdiplomskom obrazovanju Sebije Izetbegović.

„Inspekcijski nalaz ne mijenja činjenice prezentirane u izvještaju na osnovu kojih je Vijeće Medicinskog fakulteta zauzelo stav povodom Izvještaja Ad hoc komisije”, još su kazali s fakulteta.

Ali nisu pojasnili kakve veze ima Vijeće sa komisijom. Komisija je osnovana na traženje Senata i Senatu bi trebala podnijeti izvještaj. Na čelu komisije je najbliža saradnica direktorice KCUS-a Enra Suljić, a ona je bila i na sjednici Vijeća.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/