Liga muslimanskog svijeta u Sarajevu ugostila Nj.E. dr. Saad bin Naser El-Shasri, Hani bin Abdullah Muminah i dr. Abdulmedžid El-Gajs uz njihovu prateću delegaciju

# https://www.zekataxi.com/

Dana 05.05.2018.god, Liga muslimanskog svijeta je imala čast da je posjeti Nj.E. dr. Saad bin Naser El-Shasri, član Vijeća visoke uleme i savjetnik Kraljevskog divana zatim NJ.E. ambasador Čuvara dva sveta harema (Kraljevine Saudijske Arabije) u BiH, uvaženi Hani bin Abdullah Muminah i uvaženi predstavnik Vjerskog atašea dr. Abdulmedžid El-Gajs uz njihovu prateću delegaciju.

Goste je dočekao direktor Ureda Lige muslimanskog svijeta i nadzornik Kulturnog centra princeze Dževhere u Bugojnu, dipl.inž. Abdullah Qari u sjedištu Rabite u Sarajevu. Nj.E. je ovom prilikom upoznat sa aktivnostima i programima Ureda Lige muslimanskog svijeta i Kulturnog centra princeze Dževhere u Bugojnu, BiH gdje je ovim povodom istakao da smatra vrijednim blagoslovljene napore koje ulaže Ured i Centar te je uputio pozdrave Nj.E. generalnom sekretaru Lige muslimanskog svijeta, uvaženom dr. Muhammed bin Abdulkerim El-Isa.

https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponuda_tehnike/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o