Krizni štab Federacije: Ograničeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.livnobus.com/

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva danas je donio i detaljnu Naredbu koja će se primjenjivati od nedjelje 28. juna.

Naredbu prenosimo u cijelosti:

Naredba broj: 01-33-3510/20 od 12. 6. 2020. godine, kao i Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe broj: 01-33-3223-1/20 od 31. 5. 2020. godine, u toč. 1.-5.; 7.-13; te toč. 15, 16. i 18. ostaju na snazi.
U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se usložnjava, naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjz.fbih, i to:

– preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;

– preporuke – javni prijevoz;

– preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;

– preporuke za ugostiteljske objekte;

– preporuke – vrtići;

– preporuke za stomatološke ordinacije;

– preporuke – trajni smještaj i zbrinjavanje;

– preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;

– preporuke za rad hotela;

– preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;

– preporuke- proslave;

– preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19.

3. Naređuje se Federalnim upravama za inpekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod tačkom 2., te u skladu sa svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje krivičnih prijava protiv počinitelja koji ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH.

4. Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava promptno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz tačke 3. ove Naredbe, u skladu njihovim ovlastima.

5. Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstvima zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, podnesu zahtjev mjerodavnim policijskim organima za zabranu održavanja svakog onog skupa za kojeg procijene da bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi.

6. Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne duže od 24 sata.

7. Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju obustavu posjeta u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, kao i u drugim ustanovama na području kantona, što uključuje i obustavu izlazaka štićenika iz ovih ustanova.

8. Zadužuju se Federalna uprava za inpekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da dostave Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva izvještaje o pojačanom inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, u skladu sa Naredbom broj 01-33-3510/20 od 12. 6. 2020. godine, te da navedeni izvještaji nastave dostavljati u kontinuitetu svakih 14 dana. Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva navedena objedinjena izvješća za područje kantona dostavljaju Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

9. Dozvoljava se kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

10. Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe.

11. Nakon isteka roka iz tačke 10. ove naredbe, zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

12. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 28. 6. 2020. godine.

RadioSarajevo

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o
https://www.bingotuzla.ba/odvazneihrabrekatalog/ https://www.bugojno-danas.info/mlinpek-pekara-u-centru-bugojna-u-kratkom-periodu-postala-omiljeno-mjesto-bugojanaca/