Jeste li znali da imate pravo na 3000 KM ako uradite vještačku oplodnju?!

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.facebook.com/kovacusakafa/ https://www.facebook.com/livnobus/

Zavod za zdravstveno osiguranje SBK/KSB je objavio odluku upravnog odbora o sufinaniranju asistirane reprodukcije tj. vještačke oplodnje na koju se odluče bračni parovi koji su osigurani a ne finansiraju se iz federalnog fonda solidarnosti i da žene nemaju preko 37 godina života u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces vještačke oplodnje.

Za ostvarivanje prava na nadoknadu od 3000 KM koje ste utrošili na za uslugu humane reprodukcije potrebno je dostaviti zavodu sljedeće dokumente:

-mišljenje liječnika specijaliste ginekologa ili urologa iz ugovorne zdravstvene ustanove o potrebi usluge asistirane reprodukcije

-medicinsku dokumentaciju iz zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen proces asistirane medicinske reprodukcije

-original račun o izvršenoj usluzi asistirane reprodukcije na ime podnosioca zahtjeva

– kopija zdravstvene knjižice

Zavod će izvršiti povrat sredstava za usluge vještačke oplodnje koje su obavljene nakon 01.01.2016.god.

Adresa Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB je Kralja Tvrtka 18 Novi Travnik, a kontakt telefoni Tel:  030 792 718   030 790 816.

U nastavku možete pročitati cijelu odluku o pomenutoj oplodnji:

Novi Travnik, 22.12.2016.god.

Na temelju članka 19.Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK (”Sl. novine KSB/SBK” broj:16/12), Upravni odbor/vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22.12.2016.god. donosi

                                                       O D L U K U

O sufinanciranju asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje) osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK.

                                            ČLANAK 1.

Sufinanciranje asistirane reprodukcije je jednokratno po bračnom/vanbračnom paru u iznosu do 3000KM.

Pravo na povrat sredstava za uslugu asistirane reprodukcije ostvaruju:

-osigurane osobe u slučajevima koji se ne financiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti

-žene starosne dobi do 37 godine života u momentu dobivanja odluke o ispunjenosti uvjeta za uključivanje u proces asistirane reprodukcije

                                           ČLANAK 2.

Sve neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku dokazivanja neplodnosti osigurane osobe dužne su uraditi pri ugovornim zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko se iste obave pri nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi Zavod neće učestvovati u povratu sredstava za navedeno.

                                           ČLANAK 3.

Za ostvarivanje prava na povrat sredstava utrošenih za uslugu humana reprodukcija potrebno je dostaviti:

-pisani zahtjev

-mišljenje liječnika specijaliste ginekologa ili urologa iz ugovorne zdravstvene ustanove o potrebi usluge asistirane reprodukcije

-medicinsku dokumentaciju iz zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen proces asistirane medicinske reprodukcije

-original račun o izvršenoj usluzi asistirane reprodukcije na ime podnosioca zahtjeva

– kopija zdravstvene knjižice

                                          ČLANAK 4.

Medicinska usluga asistirane reprodukcije može biti realizirana i u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK nema ugovorni odnos.

                                          ČLANAK 5.

Zavod će izvršiti povrat sredstava za usluge asistirane reprodukcije koje su obavljene nakon 01.01.2016.god.

                                          ČLANAK 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje se primjenjivati od 01.01.2017.god.

                                                 Predsjednik Upravnog vijeća/odbora

                                                 _____________________________________

                                                     Fuad Hajić, dipl. ing. med. rad.    

https://www.bugojno-danas.info/mlinpek-pekara-u-centru-bugojna-u-kratkom-periodu-postala-omiljeno-mjesto-bugojanaca/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/