Javni oglas za pravna i fizička lica za zakup zemljišta kasarne “Admir Ljubuškić Šutak”

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Na osnovu Odluke općinskog vijeća Bugojno o raspisivanju Javnog poziva za izražavanje interesa za zakup zemljišta kasarne „Admir Ljubuškić Šutak“ Bugojno, broj: 02-02-02983-18 od 10.12.2018. godine, općinski načelnik raspisuje

JAVNI  OGLAS

  1. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti (pravna i fizička lica) da putem ovog Javnog oglasa pokažu svoju zainteresovanost za objekte i zemljište u sastavu bivše kasarne „Admir Ljubuškić Šutak“ a koja je od strane Vlade F BiH data na privremeno korištenje općini Bugojno (cca 800 dunuma zemlje sa izgrađenim kompleksom)
  1. Zainteresovanost subjekata se izražava pismenim prijedlogom koji sadrži sljedeće podatke:

–          o nazivu pravnog odnosno fizičkog lica

–          djelatnosti koju trenutno obavlja

–          djelatnosti koju misli obavljati na zemljištu bivše kasarne

–          potrebnu površinu zemljišta za obavljanje djelatnosti na predmetnom lokalitetu

–          i druge podatke po ocjeni zainteresovanog subjekta

  1. Svakog ponedjeljka i srijede u periodu trajanja oglasa u vremenu od 10 – 13 sati, svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u zemljište i objekte u bivšoj kasarni.
  1. Nakon prikupljanja ponuda od strane zainteresovanih subjekata o istom će se obavijestiti Općinsko vijeće nakon čega bi se pristupilo daljnim aktivnostima a u cilju zaključenja konkretnih pravnih poslova, a sve u skladu sa članom 4. Ugovora između Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH i Općine Bugojno (saglasnost Vlade Federacije BiH na zaključenje bilo kakvih pravnih poslova – ustupanje na korištenje trećim licima, davanje u zakup, prodaja, opterećenje i sl. objekta i zemljišta).
  1. Rok za dostavljanje ponuda je 60 (šezdeset) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima informisanja.

Svoje prijedloge zainteresovani subjekti mogu podnijeti na šalteru broj 1. Info Centra općine Bugojno ili putem pošte na adresu: „Općina Bugojno, 307. motorizovane brigade 92“ – Ponuda po Javnom oglasu za iskazivanje zainteresovanosti za objekte i zemljište bivše kasarne „Admir Ljubuškić Šutak“.

  1. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine Bugojno.
  1. Javni oglas će se objaviti u Dnevnom avazu, Nezavisnim novinama i Večernjem listu. Javni oglas bit će objavljen i na WEB stranici Općine Bugojno, oglasnoj ploči općine Bugojno, JP RTV Bugojno i domaćim portalima (portal Bug.ba. i  portal Bugojno-danas).
  1. U smislu naprijed navedenoga pozivamo sve zainteresovane subjekte da uzmu učešće u ovome projektu, pokažu interes za razvojem poduzetništva, te na taj način svi zajedno dođemo do postavljenog cilja.

                                                                                                   NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                   Hasan Ajkunić, prof.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o