Jasmin Smajić “Bazeni Bugojno” izdao saopštenje za javnost

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

SAOPĆENJE ZA JAVNOST
Cijenjeni Načelniče, Vijećnici, Građani i Sugrađani grada Bugojna

 

Ovim dopisom se OBRAĆAM javno i molim nadležne ustanove kao i Predsjednike vladajućih Stranki Općinskog Vijeća da nam obrazlože razlog zbog čega „Zahtjev Jasmina Smajića” Bazeni Bugojno” ne može da dobije saglasnost o izmjeni dijela Rugulacionog plana kao i za daljnu izgradnju Zatvorenog Bazena.

Prostornim planom 2010 god.predviđeno je proširenje Stambene kao i poslovne Zone na ovome dijelu grada koja je već 2012. g. počela sa realizacijiom od kojih su navedeni dobili izmjenu Regulacionog plana:

Marino Interijeri, Memix, Novo naselje kod Kuglane, Tržni centar Fis, Stambeni Objekti kod KSC-a, Tržni centar Konzum, Tržni centar Bingo, Stambeni Objekti u Gradu, Naselje Podgaj….

Moj Zahtjev sa dokumentacijom koja je tražena 2013. od strane Vijećnika zajedno sa obrazloženjem Službe za Urbanizam i Gradnje dostavljen je više puta na Protokol koja do dan danas nije Usvojena..

Molim Vas po ko zna koji put da nam date sagalsnost kao i drugima što ste dali za daljnu izgradnju.

U prilogu kopije Zahtjeva za Opcinsko Vijece !!!

ZAHTJEV za : Općinsko Vijeće (XXVIII) dvadesetosmu sjednicu
„Zahtjev o izmjeni Regulacionog plana na lokaciji Bazena Bugojno „

Poštovani, ovim dopisom Vam se ponovno obraćam i dostavaljam zahtjev za ( XXVIII) Dvadesetosmu sjednicu Općinskog Vijeća za izmjenu djela Regulaciong plana na lokaciji Bazena Bugojno .

S obzirom da smo 06.12.2013 god. zadnji put dali prijedlog na Općinskom vijeću koje je održano na navedenoj sjednici, želim naglasiti da je više puta od naše strane tražena dokumentacija ista dostavljena na protokol br . 01-23-13/2/8 dana 13.12.2013. zajedno sa Zahtjevima.

 

S obzirom da je se svima navedenim izmjenjen Regulacioni plan i dozvoljena gradnja
• Memix
• Marino Interijeri
• Tržnicentar Poslovnica Fis-a
• naselje Kuglana
• Stambeno naselje do KSC
• Tržni Centar Konzum
• Tržni Centar Bingo
• Stambenoposlovni Objekati u Centru grada
• Naselje Podgaj

Obrazloženje:

Prenamjenom dijela kompleksa u Sportsko-rekrativnu Stambeno-poslovnu zonu kao i samom izgradnjom objekata koje bi vjerojatno trajalo izvjestan period, pruža se prilika domaćim Građevinskim firmama dugoročan posao i samim time osiguravanje novih radnih mjesta.

Prednosti za Općinu Bugojno imaju i dodatna sredstva koja se očekuju od:
• Parcelizacije, Izgradnje infrastrukture, Naplate komunalnih priključaka
• Napalata Urbanističkih i Građevinskih dozvola za planirane objekate

Ukoliko bi došlo do izgradnje navedenih objakata, prihod Općini Bugojno, na ime naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta iznosio bi cca 850.000, 00 KM.

U prilogu Vam dostavljeno :
• Kopija Javnog Konkursa ( Dnevni Avaz ) 26.juli.2004
• Kupoprodajni Ugovor Broj.01/1-29-1-2181/04
• ZK Izvadak 347
• Posjedovni List
• Odobrenje parcelizacije od strane Banke od 06.07.2012.god.
• Prostorini plan od Sluzbe za urbanizam – građenje, od 30.09.2013.
• Plan Prostornog plana prosirenja 2010

U nadi da ćete ovaj put pozitivno riješiti moj zahtjev, zahvaljujem se unaprijed

S poštovanjem,
Jasmin Smajić

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/