Iz BH Telecoma demantuju RAK: Naše cijene su najniže u BiH

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

BH Telecom je aktivno učestvovao u izradi Odluke o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i neke od donesenih ključnih mjera BH Telecom već primjenjuje dok će ostale svakako implementirati u zadatim rokovima.

Iako je u konkretnom slučaju odstupljeno od propisanih načina regulacije tržišta, uz visok stepen kooperativnosti dominantnih operatora sa Agencijom, došlo se do zadovoljavajućeg rješenja za krajnje korisnike.

Međutim, treba istaći da je na press konferenciji RAK-a prezentirana uporedna analiza cijena tri telekom operatera u kojoj je “ustanovljeno da bh. telekom operateri imaju znatno skuplje usluge, posebno u domenu srednjih i velikih korisnika“, te da je “prosječna cijena korpe usluga za srednje korisnike (65 odlaznih poziva i 50 SMS poruka) u BH Telecomu 35 KM i prosječna cijena korpe usluga za velike korisnike (140 odlaznih poziva i 55 SMS poruka) u BH Telecomu iznosi 58,1 KM“, što predstavlja namjernu ili nenamjernu grešku jer navedeni podaci nisu tačni.

Želimo upoznati javnost i naše korisnike da su realne cijene značajno niže i iznose 18,45 KM (umjesto 35,00 KM po RAK-u) za korpu usluga za srednje korisnika i 33,25 KM (umjesto 58,10 KM po RAK-u) za korpu usluga za velike korisnike BH Telecoma, te da su cijene ispod prosječne cijene u regionu.

Za analizu su korišteni paketi MojMini15 i MojMidi30 koji sadržajno odgovaraju korpama usluga koje je RAK definisao kao srednje i velike korisnike, što se jasno vidi u tabeli ispod.

bh-telecom-cijene

fokus.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/