Irfan Čengić podnio inicijativu na izmjene zakona: Zabraniti rad nedjeljom

http://www.janj.ba/bs/article/80/grijanje-na-briket-sta-je-zapravo-briket

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Irfan Čengić dana sje u parlamentarnu proceduru uputio inicijativu za izmjene Zakona o radu FBiH, s akcentom da se u određenim oblastima zabrani rad nedjeljom.

Inicijativom se predlažu izmjene Zakona o radu u dijelu koji govori o pravu radnika na sedmični odmor, s ciljem da se sedmični odmor poveća sa dosadašnja neprekidna 24 sata na 36 sati neprekidno za sve radnike.

Čengić tako predlaže da se u 46. članu zakona navede da radnik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 36 sati neprekidno, a ako je neophodno da radi na slobodan dan, osigurava mu se jedan dan u periodu određenom prema dogovoru poslodavca i radnika.

Dalje se predlaže da se od radnika može tražiti da radi na dan svog sedmičnog odmora, samo u slučaju više sile, vanrednog povećanja obima posla i sličnih uslova.

Obrazloženje ovakve incijative pročitajte na fotografijama ispod:

http://bit.ly/BingoMajII https://www.bugojno-danas.info/stiglo-najvece-priznanje-od-facebooka-facebook-stranica-bugojno-danas-dobila-plavu-znacku/