Građani koji su iz avlija izbacivali snijeg na očišćene ulice bit će kažnjeni

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/bingoosmica/

Eko redari će u skladu sa ovlaštenjima sačinjavati službene zabilješke i predavati Kantonalnoj Komunalnoj Inspekciji na izricanje kazni.

Prethodnih dana nakon što su vozila Zimske službe KJKP RAD očistila ulica, nekolicina građana je snijeg iz avlija izbacivala na tek očišćenu saobraćajnicu, a prethodno su se žalili zbog snijega na cesti.

Zakon o komunalnoj čistoći definiše obaveze građana, javnih komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica vezane za zimsko održavanje javno-prometnih površina.

Četvrti dio Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo odnosi se na uklanjanje snijega, od člana 41 do člana 52 preciziraju se obaveze i prava fizičkih i pravnih lica. Ukoliko se prekrši neka od odredbi ovog zakona, u sedmom dijelu navedenog zakona precizirane su kaznene odredbe koje će biti primjenjene.

Vozači na terenu će zajedno sa općinskim službama bilježiti situacije poput ovih u ulicama Bistrik br. 35, Okrugla br. 15 i Bistrik Potok br. 15, a Eko redari će u skladu sa ovlaštenjima sačinjavati službene zabilješke i predavati Kantonalnoj Komunalnoj Inspekciji na izricanje kazni.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/