Građani Bugojna, evo gdje ide vaš novac, objavljujemo budžet za 2022. godinu

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Budžet Općine Bugojno često izaziva polemiku prije samog usvajanja, no onaj koji se treba sutra usvojiti od strane SDA i HDZ izaziva mnogo pažnje.

Mnogi ovaj budžet nazivaju izbornim jer ide izborna godina pa je tako planiran u rekordnom iznosu od 10 miliona i 520 000 KM.

Ono što je zanimljivo jesu pojedine tranše koje su uvećavane bez ikakvog izvještaja i osnova.

Tako možemo vidjeti neka “lutanja” u budžetu kao što je rekonstrukcija Wagnerove ulice kod stadiona Mladost gdje je za ovu godinu planirano 40 000 KM a za 2022. za istu stavku je smanjeno na 25 000 KM.

Transfer za JU Opća Bolnica Bugojno sa 50 000 KM na 80 000 KM iako je kanton preuzeo osnivačka prava nad pomenutom ustanovom, za isti iznos je uvećan i transfer JU Dom zdravlja Bugojno.

Transfer JU Predškolsko obrazovanje je uvećan sa 15 000 KM na 45 000 KM.

Transfer za rekonstrukciju stadiona Jaklić i ostale potrebe NK Iskra je uvećan sa 35 000 KM na 100 000 KM.

Za nabavku opreme i rekonstrukciju krova i utopljavanje JU KSC predviđeno je dodatnih 105 000 KM.

Transfer udruženju građana bug.ba, (jedini portal iz Bugojna na budžetu), uvećan je sa 2000 KM na 10 000 KM, a tranša po projektnoj osnovi je 3000 KM što ukupno iznosi 13 000 KM.

Transfer za Omladinski centar Bugojno uvećan sa 22 500 KM na 30 000 KM.

Transfer za implementaciju omladinske strategije uvećan sa 13 500 KM na 20 000 KM.

Transfer za porodilje uvećan sa 250 000 KM na 300 000 KM.

Transfer udruženjima demobilisanih boraca i udrugama dragovoljaca domovinskog rata po projektnoj osnovi uvećan sa 9000 KM na 25 000 KM.

Transfer za Premijerligaše ŽNK Iskra Bugojno uvećan sa 36 000 KM na 60 000 KM, a MRK Iskra Bugojno sa 60 000 KM na 100 000 KM.

Transfer Centru za socijalni rad uvećan sa 295 000 KM na 330 000 KM.

Ostala udruženja građana grant uvećan sa 19 421 KM na 29 341 KM.

Nema izvještaja budžeta, javnost ne zna je li se i koliko novac utrošio prethodnih godina i na kojim stavkama. Da li su pojedine tranše uvećavane da se novac namjenski utroši ili zato što nam predstoje izbori za kantonalne, federalne i državne funkcije, ostaje da se vidi.

Ovo su samo neki transferi koje smo izdvojili a planirani budžet i sve stavke možete pogledati u nastavku:

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/