Dr.sc. Šejla Džanan: Današnji praznik je mnogo više od onoga za šta se koristi

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://bit.ly/39axfcl

dr.sc. Šejla Džanan

Vrijedimo li više od onoga što uzimamo ???

Percepcija i uloga  žene u društvu i porodici  od posebnog su interesa za razvoj i funkcionisanje cjelokupnog našeg društva i porodice u cjelini . Analizirajući  historiju percepcija i uloge žena u porodici i društvu  su se mijenjale te doživljavale i svoj  preobražaj.

Danas se žene ipak mogu vidjeti  na raznim političkim funkcijama ,među liječnicama , poduzetnicama  ,inžinjerkama, sportašicama , naučnicama … Žene, danas spajaju svoje znanje, vještine i sposobnosti  kako bi napredovale i dalje  ostvarivale  svoj uspijeh. One danas ipak  mogu birati da li žele brak, djecu, veličinu porodice  ili s druge strane samo karijeru . Nekada im je bilo predodređeno šta moraju, dok danas same mogu u  odlučivati za sebe .

Iako je evidentan ovaj  pomak statusa  žena u društvu , one još uvijek  nažalost u mnogim društvenim zajednicama ne mogu realizovati sve što mogu i što žele ostvariti  i ne zauzimaju zasluženi položaj u društvu u odnosu na mušku populaciju. Žene još uvijek  nailaze na prepreke  koje ih usporavaju u njihovom obrazovanju ,  karijeri , političkom djelovanju  za razliku od muškaraca . Danas žene žive  jako puno  uloga (supruge-bračnog partnera , majke, obrazovane osobe, radna uloga, politicka uloga …) te uloge  postaju sve brojnije, kompleksnije  i sve teže uskladive , a istodobno očekivanja društva i porodice, pa i nas samih,  o realizaciji  tih uloga postaju sve zahtjevnija .

Žene se uključuju u tržište rada, no različiti rodni stereotipi i dalje imaju utjecaj na njihov izbor zanimanja i poslova  što je vidljivo iz podataka o profesionalnoj strukturi stanovništva kroz statistiku, te tako i dalje postoje  muška i ženska zanimanja i poslovi .Takođe  postoji povezanost roda/spola  i visine primanja , pa tako imamo za isti postao različitu isplatu upravo zbog roda/spola . Prisutna je i povezanost roda /spola i načina prijema na posao . Svjedoci smo da u mnogim konkursnim procedurama, iako je diskriminirajuće ,svjesno na intervjuima se postavljaju pitanja  ženama koja se ne postavljaju muškarcima ( Jeste li udati …, Namjeravate  li se udati… , Imate li djece … i sl.Kolika su vam djeca?)

Važno je istaknuti da zaposlenost pozitivno utječe na ženu jer povećava osjećaj njene  vlastite vrijednosti i finansijske neovisnosti  i razmišljanja da  žena nije izolirana te ima osjećaj uklopljenosti u društvena zbivanja i uticaj na iste.

Dokazano je da zaposlene majke posjeduju resurse koji pozitivno utječu na samo roditeljstvo, kao što su veće zadovoljstvo životom, manji financijski stres, proširenje uloga te bolje strategije rješavanja problema.

Podaci istraživanja pokazuju da su zaposlene majke boljega fizičkog i psihičkog zdravlja nego nezaposlene majke . Međutim nažalost, usljed stereotipnog i tradicionalnog poimanja, teret k4ućanskih poslova i brige o porodici koji je pripadao ženi prije zapošljavanja, ostao je prisutan i nakon zapošljavanja što predstavlja opterećenje i nepravedan odnos prema zaposlenoj ženi.

Današnji praznik je mnogo više od onoga za šta se koristi, mnogo više  od dana kada se ženama kupuje cvijeće, kada se daju pokloni, negdje otputuje, ode na ručak ili napravi neka fešta. Današnji dan, nažalost gubi svoj ideološki smisao, poruku i borbu i mi prećutno pristajemo na to.

Osmog marta glasnije trebamo govoriti o pravima žene , njene istinske ravnopravnosti   u svim segmentima društva , o zaštiti materinsva i djece , o zaštiti i pravima radnice na poslu , žene u porodici, u nauci , obrazovanju ,u politici. O parterskom odnosu koji je potreban ženama u svim segmentima društva i u svim ulogama, odnosima …partnerstvu koje se  njeguje cijelu godinu a ne samo“jedan dan“. Partnerstvo znači da se u porodici, društvu,u životu poslovi , zadaci, obaveze i odgovornosti pravedno dijele između muškaraca i žena, i to ne samo prema muškim i ženskim poslovima ,tradicionalnom usmjerenju nego prema znanju, kompetencijama i vrijednostima prema onome šta bolje može „on“ a šta „ona“. Djeca koja odrastaju i koja se odgajaju  u takvom partnerstvu, imat će takav odnos u svojim budućim odnosima i životu . Zato ,opet, najveća odgovornost je ponovo na nama ŽENAMA. U porodici odgajati i davati primjer da muškarac i žena imaju jednaku vrijednost i važnost te da angažovanost za društvo, porodicu i posao ne ovisi o spolu nego vrijednostima koje imamo u sebi . I što je najvažnije i dječake i djevojčice podjednako animirati za najbolje obrazovanje i najbolje znanje!!!

To su teme za današnji dan o kojima trebamo glasno razgovarati i raspravljati ,jer samo uvažena , prepoznata , ostvarena i podržana žena  je sretna žena .

Sretan nam 8. mart Međunarodni dan žena !

https://fis.ba/akcijski-katalog/' http://shop.janj.ba/'