Delegacija SDP-a u posjeti Skupštini SBK

Delegacija SDP-a u posjeti Skupštini SBK