BUGOJNO: Otkriveno kako je konkurs u Gimnaziji namješten (DOKAZI)

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Konkurs koji je podigao buru u Bugojnu posljednjih mjeseci svakako je onaj u Gimnaziji za sekretara škole koji je raspisan 13.01.2017. godine da bi isti bio poništen 08.02.2017. godine te je isti opet objavljen 23.03.2017. godine.

U redakciju nam se javio kandidat sa oba konkursa koji nije iz Bugojna ali je ogorčen na cjelokupnu situaciju te sami konkurs koji je prema njegovom mišljenju namješten kako ne bi bio niko primljen niko osim onoga ko je dobio posao.

“Kandidatkinja je ubjedljivo bila prva na prvom konkursu iz januara, ali je Upravni odbor Gimnazije 08.02.2017. bez obrazloženja poništio konkurs. Prosvjetna inspekcija (DOKAZ U PRILOGU) je donijela riješenje 13.03.2017. da se konkurs ponovo raspiše ali ovaj put bez dokaza o položenom stručnom ispitu kao i bez dokaza o nekažnjavanju. Nakon što je objavljen drugi konkurs 23.03.2017. godine prijavilo se 20 kandidata koji su ispunjavali kriterije konkursa. Komisija na ovome konkursu je bila u sastavu: Mesud Šečić, direktor Gimnazije i predsjednik komisije na oba konkursa te Nedžad Milanović i Esad Begović kao članovi. Oštećena je i ovaj put osvojivši 18,66 bodova, dok je Amra Jusufbašić imala 19 bodova, 0,34 boda više od nje. Ništa tu ne bi bilo čudno da nije bilo neregularnosti. U zapisniku, (DOKAZ U PRILOGU) koji sam sačinio nakon uvida u konkursnu dokumentaciju Amre Jusufbašić, sam primjetio nešto veoma čudno a to je da je Amra dobila presudan 1 bod po osnovu kriterija radnog staža, iako po vlastitom priznanju nije imala ni dana radnog staža što je izričito navela i u svojoj biografiji priloženoj uz prijavu na konkurs izuzev volonterskog radnog iskustva koje se ne broji kao radni staž. I sam imam samo volontersko iskustvo kao Amra ali ja nisam kao ona dobio bod po tom osnovu, što znači da je Amra bila privilegovana, a mi ostali diskrimisani. Na prvom konkursu je komisija u svome izvještaju konstatovala da im je prosvjetna inspekcija naložila da smiju bodovati samo radni staž. Što se tiče ocjena sa intervjua, da li je vama normalno da na prvom konkursu svih 11 kandidata dobije ocjenu 5, dok na drugom samo tri kandidata dobiju ocjenu 5 među kojima je i Amra dok oštećena kandidatkinja dobija samo 2,66 bodova što je također odlučilo da ne dobije zasluženi posao. Možda bi konkurs protekao u najboljem redu da politika nije umiješala svoje prste. Gimnazija Bugojno nije smjela sebi dopustiti ovakav skandal jer je u pitanju veoma ozbiljan posao na neodređeno vrijeme za koji smo konkurisali nadajući se da ćemo pošteno doći do posla.”

RANG LISTA SA ZADNJEG SPORNOG KONKURSA

RANG LISTA SA PRVOG KONKURSA GDJE JE OŠTEĆENA PRVA KANDIDATKINJA

ZAPISNIK O UVIDU U DOKUMENTACIJU AMRE JUSUFBAŠIĆ KOJI JE SASTAVIO PRIJAVLJENI KANDIDATIZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA BODOVANJE I INTERVJU OD 12.04.2017. – DRUGI KONKURS

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA BODOVANJE I INTERVJU OD 26.01.2017. – PRVI KONKURS 

RJEŠENJE PROSVJETNE INSPEKCIJE ZA PONOVNO RASPISIVANJE KONKURSA

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/