Bugojno bogatije za još jednog profesora doktora nauka

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

U subotu 25.02.2017. mostarsko-sarajevski Bugojanac Hadžialić Sabahudin – Sabi u prisustvu uže obitelji i bližih prijatelja postao doktor nauka uspješno odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom

„Medijska pismenost i političke manipulacije subjekata političkog pluralizma u kontekstu razvoja zdravog društva neposredne demokratske svijesti (na primjeru studije slučaja  – komparativne prednosti i nedostaci BiH i Latvije)“,

a na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku – Doktorski studij – Fakultet za medije i komunikacije.

Članovi komisije pred kojom je Sabahudin Hadžialić odbranio doktorsku disertaciju su: Prof.dr. Dragomir Vuković, mentor;  Prof.dr. Miloš Babić i Akademik, Prof. dr. Mladen Bodiroža a predsjedavajući Komisije je bio rektor IUT-a, Akademik, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić.

Pa da se malo prisjetimo samo dijela impozantno bogate i plodne biografije našega Bugojanca Sabija:

  • rođen 1960. u Mostaru, živio u Sarajevu sve dok nije naletio na Bugojanku Amiru koja ga je, naravno, lako ubijedila kako će im biti bolje i ljepše živjeti i raditi u tadašnjem predratnom Bugojnu kao jednom od najljepših i najbogatijih gradova Jugoslavije…
  • Prije rata postaje jedan od suvlasnika prvih privatnih novina u BiH „Poteza“.
  • Za rata urednik i direktor RTV Bugojno odakle nosi trajno sjećanje ratnog stradanja pri obavljanju ratnih zadataka a što nikada nije ni pokušao poslije rata ni unovčiti niti na bilo koji način iskoristiti…
  • Potom radi u OSCE –u, AICF-u, u ministarstvima obrazovanja, nauke, kulture i sporta…
  • Napisao i izdao 20 – ak knjiga, 70-ak naučnih radova, 10-ak ozbiljnih projekata…
  • Za svoj književni, novinarski i humanitarni rad dobio mnoštvo nagrada i priznanja…
  • Preveden na 20-ak svjetskih jezika

Jedan od danas poprilično rijetkih, istinski društveno – politički angažiranih, pravih intelektualaca, dosljednih novinara, istinskih umjetnika, predanih naučnika, cijenjenih Bugojanaca…

Držeći predavanja diljem Evrope na fakultetima osvjetlava obraz fakulteta, BiH, a svakako i svoga Bugojna, koje se doista ponosi što ima jednog takvog erudita i briljantnog ambasadora intelektualne misli i riječi…

U današnjoj pravoj poplavi kojekakvih doktora, stručnjaka, (nadri)naučnika što preko noći postaju doktori i profesori plagirajući pa čak i doslovno prepisujući svoje naučne radove, smatram za potrebnim naglasiti kako je Sabijev životni, novinarski, umjetnički, naučni, intelektualni put i prije i poslije rata ostao van svih političkih mutnih prečaca i stazica te da je odličan primjer kako se sopstvenom snagom, pameti, znanjem, upornošću, požrtvovanošću, mukotrpnim i marljivim umjetničkim i naučnim radom dolazi do najviših društvenih krugova i uspjeha.

Bravo Sabi, jer s tobom je Bugojno bogatije, ponosnije i BUGOJANSKIJE!

25.02.2017.                                                                                             Viktor Dundović

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/