BUGOJNO: 5959 građana glasalo na izborima u mjesnim zajednicama

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Odlukom Općinskog vijeća Općine Bugojno, broj: 02-01-00940-13-17, raspisani su izbori u mjesnim zajednicama općine Bugojno i imenovana je Izborna komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Bugojno, za izbor organa mjesnih zajednica općine Bugojno.

Izbori u svih 27 mjesnih zajednica općine Bugojno su održani 01.10.2017. godine (nedjelja) u terminu od 8,00 – 16,00 sati, sistemom tajnog glasanja i to na biračkim mjestima koji su dostavljeni od strane predsjednika mjesnih zajednica, o čemu je Izborna komisija blagovremeno obavijestila javnost.

Na dan izbora, birački odbori su uredno preuzeli birački materijal, u terminu od 6,00 – 8,00 sati, gdje se vodilo računa da sva biračka mjesta budu otvorena tačno u 8,00 sati. Prilikom preuzimanja izbornog materijala od strane predsjednika biračkih odbora, za svaku mjesnu zajednicu su sačinjeni zapisnici o preuzimanju izbornog materijala. Kako je izlaznost u svim mjesnim zajednicama bila velika, naknadno su, na zahtijev predsjednika biračkih odbora, dostavljeni glasački listići od strane Izborne komisije.

Po zatvorenim biračkim mjestima, u 16,00 sati, predsjednici biračkih odbora svih mjesnih zajednica su dastavljali izborni materijal Izbornoj komisiji, između ostalog Biračke spiskove sa potpisima glasača, kao i Zapisnike o načinu i toku izbora, gdje je sačinjen zapisnik o preuzimanju od strane Izborne komisije. Konstatuje se da je proces glasanja na svim biračkim mjestima, protekao bez narušavanja javnog reda i mira, te je IK sumirala podatke, na osnovu uvida u zapisnike biračkih odbora svih mjesnih zajednica općine Bugojno i to:

MZ Bristovi – 402 listića i od toga 2 nevažeća
MZ Bunta – 28 listića, bez nevažećih
MZ Centar I – 111 listića, od toga 2 nevažeća
MZ Centar II – 77 listića, od toga 4 nevažeća
MZ Crniče-Vrpeć – 200 listića, od toga 1 nevažeći
MZ Čipuljić – 314 listića, bez nevažećih
MZ Drvetine – 235 listića, bez nevažećih
MZ Gaj – 184 listića, od toga 1 nevažeći
MZ Glavice – 244 listića, bez nevažećih
MZ Golo Brdo – 148 listića, bez nevažećih
MZ Gorica – 136 listića, od toga 1 nevažeći
MZ Goruša – 76 listića, bez nevažećih
MZ Gračanica – 298 listića, od toga 1 nevažeći
MZ Kandija – 67 listića, bez nevažećih
MZ Karadže – 167 listića, od toga 2 nevažeća
MZ Kopčić – 299 listića, od toga 1 nevažeći
MZ Lug – 205 listića, od toga 1 nevažeći
MZ Novo Naselje – 289 listića, od toga 4 nevažeća
MZ Odžak – 224 listića, od toga 1 nevažeći
MZ Poriče – 358 listića, bez nevažećih
MZ Rovna – 312 listića, bez nevažećih
MZ Vesela – 520 listića, od toga 3 nevažeća
MZ Vileši – 87 listića, od toga 4 nevažeća
MZ Vrbanja – 219 listića, od 1 nevažeći
MZ Vrbas I – 306 listića, od toga 2 nevažeća
MZ Vrbas II – 288 listića, od toga 4 nevažeća
MZ Vučipolje – 165 listića, bez nevažećih

– UKUPNO GLASALO……………………………..5959 građana općine Bugojno

Izborne rezultate kandidata za organe mjesnih zajednica općine Bugojno, po mjesnim zajednicama, Izborna komisija će moći dostaviti po verifikaciji od strane Općinskog vijeća Bugojno.

IZBORNA KOMISIJA

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/