Bugojanski vijećnici u srijedu zasjedaju 19. put, na dnevnom redu 11 tačaka

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno Igor Vrljić zakazao je 19. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno koja će se održati 09.10.2019. sa početkom u 10 sati.

DNEVNI  RED

  1. Informacija o realizaciji zaključaka s prethodnih sjednica Općinskog vijeća
  2. Vijećnička pitanja
  3. Prijedlog odluke o osnivanju zajedničkog općinskog pravobranilaštva za područje općina: Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Donji Vakuf
    Izvjestilac: sekretar Općinskog vijeća i općinskog načelnika

4. Informacija o stanju izrade prostorno-planske dokumentacije u općini Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

5. Informacija o stanju grijanja u općini Bugojno
Izvjestilac: stručni saradnik za komunalne poslove iz Službe za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice

6. Informacija o stanju vodovodno-kanalizacione mreže u općini Bugojno
Izvjestilac: direktor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno

7. Informacija o izgradnji prihvatilišta (azila) za pse lutalice
Izvjestilac: općinski načelnik

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Statut i cjenik Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Izvjestilac: predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove

9. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o ne prihvatanju Izvještaja o radu Sportskog saveza Bugojno
Izvjestilac: općinski načelnik

10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kreditnom zaduženju JP „RTV Bugojno“ d.o.o. Bugojno
Izvjestilac: općinski načelnik

11. Prijedlog zaključka o upućivanju zahtjeva JP Ceste Federacije BiH za izradu raskrsnice ili treće trake na magistralnom putu M16
Izvjestilac: zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o
https://www.bugojno-danas.info/mlinpek-pekara-u-centru-bugojna-u-kratkom-periodu-postala-omiljeno-mjesto-bugojanaca/