Bugojanac, Amir Kapetan, član Oružanih snaga BiH učestvuje na jednom od najtežih vojnih takmičenja Cambrian Patrol u Engleskoj

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ http://shop.janj.ba/

Pripreme tima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za prestižno međunarodno takmičenje „Cambrian Patrol“ u Ujedinjenom Kraljevstvu realizovane su tokom mjeseca septembra u kasarni Rajlovac.

Petnaest pripadnika Oružanih snaga BiH iz sastava svih brigada mjesec dana su uvježbavali izazovne zadatke.

Osam pripadnika OS BiH koji su se izdvojili boljim rezultatima tokom pomenutih priprema, a među njima je i naš Bugojanac Amir Kapetan će od 11. do 21. oktobra 2019. godine imati priliku dokazati i pokazati svoja znanja i vještine izlaskom u manevarsku kutiju poligona za takmičenje u Ujedinjenom Kraljevstvu.

https://www.bugojno-danas.info/hidzama-alisa-profesionalne-usluge-hidzame-u-gornjem-vakufu/' http://bit.ly/2K82har'