Bolnica Travnik ponovo raspisala konkurs za ginekologa

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 10-1996od  2.3.2021.godine, Direktor Javne ustanove Bolnica Travnik,  r a s p i s u j e

O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

-JEDNOG (1) LJEKARA SPECIJALISTE GINEKOLOGA – na neodređeno vrijeme u Ginekološko porođajnu službu

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće  uslove:

-Završen medicinski fakultet tj. 360 ECTS bodova

-Položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva

-Važeća licenca za samostalan rad

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

  • Prijavu svojeručno potpisanu uz širu biografiju
  • Ovjerenu kopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu tj.360 ECTS bodova
  • Ovjerena kopija uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • Ovjerena kopija uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu iz ginekologije i akušerstva
  • Ovjerena kopija licence za samostalan rad
  • Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti
  • Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijem radnika na neodređeno vrijeme objavljuje se u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 4.3.2021.godine, a integralni tekst oglasa na web stranici Javna ustanove Bolnica Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Komisija za provođenje javnog oglasa će održati intervjuu.

Termin intervjua će biti objavljen na web stranici JU Bolnica Travnik.

Ocjena kandidata prijavljenih na oglas vršiti će se po odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK i Odluke direktora o bodovanju kandidata za prijem radnika u JU Bolnica Travnik broj:10-1059 od 31.1.2020.godine.

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da u određenom roku dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “Komisiju za provođenje javnog oglasa”, Ul. Kalibunar bb.Travnik.

Komisija zadržava pravo da u cilju izbora, kandidati budu dužni i na dostavu druge dokumentacije.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o