Binas upošljava 12 radnika na određeno vrijeme

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

Konkurs je objavljen 12.6.2022. a ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Na osnovu člana 107. Statuta, člana 5. i člana 13. Pravilnika o radu, Odluke o potrebi zapošljavanja radnika, broj:
06K-193/2022 od 08.06.2022. godine, v.d. direktor privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta

 1. Ekonomista, 2 (dva) izvršioca, određeno vrijeme 6 (šest) mjeseci;
 2. Mašinski projektant konstruktor; 3 (tri) izvršioca; određeno vrijeme 6 (šest) mjeseci;
 3. Mašinski projektant konstruktor- pripravnik; 2 (dva) izvršioca; određeno vrijeme 12 (dvanaest)
  mjeseci;
 4. Radnik u održavanju kruga, 5 (pet) izvršioca, određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci.

 1. Radno mjesto Ekonomista
  Opis poslova: Obavlja poslove iz oblasti finansijskog knjigovodstva i platnog prometa, prati, definiše i vrši
  obradu dokumentacije, poslovi na kalkulaciji cijena proizvoda.
  Potrebni uslovi: Završen ekonomski fakultet VII ili VI stepen (VSS-VŠS-B), poželjno radno iskustvo na
  navedenim poslovima kao i poželjno posjedovanje certifikata računovođe.
 2. Radno mjesto Mašinski projektant konstruktor
  Opis poslova: Poslovi tehnologa izrade dijelova u serijskoj proizvodnji obradom metala I plastike.poslovi na
  izradi tehničko-tehnološke dokumentacije.
  Posebni uslovi: visoka ili viša stručna sprema- diplomirani mašinski inženjer, inženjer mašinstva stepen
  (VSS-VŠS-B), poznavanje rada na računaru AutoCAD, SOLIDWORKS( poželjno CATIA V5), radno iskustvo
  na navedenim poslovima najmanje 12 mjeseci.
 3. Radno mjesto Mašinski projektant konstruktor- pripravnik
  Opis poslova: Osposobljavanje kroz pripravnički staž na poslovima I radnim zadacima tehnologa izrade
  dijelova u serijskoj proizvodnji obradom metala I plastike.poslovi na izradi tehničko-tehnološke dokumentacije.
  Posebni uslovi: visoka ili viša stručna sprema- diplomirani mašinski inženjer, inženjer mašinstva stepen
  (VSS-VŠS-B).
 4. Radno mjesto Radnik u održavanju kruga
  Opis poslova: Poslovi čišćenja i održavanja kruga, utovar i istovar elemenata, loženje i čišćenje-održavanje
  peći za centralno grijanje.
  Posebni uslovi:srednja stručna sprema – III stepeni ili osnovno obrazovanje.
  Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeće dokumente:
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu za tražena radna mjesta;
 • uvjerenje o državljanstvu.
  U potpisanoj prijavi obavezno naznačiti adresu i broj kontakt telefona.
  Kandidati svoje prijave trebaju dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu: “Binas” d.d. Bugojno, Armije BiH 171,
  Bugojno, sa naznakom “prijava na konkurs – ne otvaraj”.
  Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
  Nepotpune, neblagovremene I neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao I kopije
  tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.
  O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni.
  Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljenje poslova su u obavezi dostaviti samo oni
  kandidati koji budu primljeni u radni odnos na osnovu ovog konkursa.

V.D. DIREKTOR DRUŠTVA
Dr.sc. Abaz Manđuka
BINAS d.d.
Armije BiH 171, 70230 BUGOJNO
BOSNA I HERCEGOVINA

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o