Binas Bugojno upošljava 29 radnika, firma iz dana u dan napreduje

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Na osnovu člana 107. Statuta, člana 5. i člana 7. Pravilnika o radu, Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika, broj: 06K-133/23 od 18.01.2023. godine, v.d. direktor privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta

 1. Radnik proizvodne linije, 12 izvršilaca, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 2. Operater na CNC mašinama, 5 izvršilaca , određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 3. Pirotehničar, 2 izvršioca, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 4. Referent za Materijalno knjigovodstvo i stalna sredstva, 1 izvršioc, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 5. Radnik proizvodne linije, 3 izvršilaca, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 6. Upravnik pogona Pirotehnike, 1 izvršioc, na neodređeno vrijeme;
 7. Linijski kontrolor metalnih dijelova, 3 izvršilaca, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 8. Ekonomista, 1 izvršioc, određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 9. Bravar-Mašinbravar, 1 izvršioc, određeno vrijeme od 3 mjeseca;

Član 2.

 1. Radno mjesto: Radnik proizvodne linije

Opis poslova: Poslovi na raznim doradnim mašinama obrade metala, poslovi na poluautomatima,     Index mašinama;

Potrebni uslovi: stručna sprema –II, III ili IV stepen, smjer metalski/opšti/tehnička, poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima;

 1. Radno mjesto Operater na CNC mašinama

Poslovi na specijalnim CNC mašinama.

Potrebni uslovi:  stručna sprema – III ili IV stepen, smjer metalski/opšti/tehnički, poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto Pirotehničar

Opis poslova: Poslovi laboracije namjenskih proizvoda, Radi na složenim poslovima laboracije podsklopova, sklopova i završne laboracije po stručnom uputstvu za rad i izvodu TP.

Potrebni uslovi: stručna sprema – III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički, neophodno iskustvo za obavljanje poslova i radnih zadataka sa eksplozivnim materijama najmanje 6 mjeseci.

 1. Radno mjesto: Referent za Materijalno knjigovodstvo i stalna sredstva

Opis poslova: Prikuplja, obrađuje dokumentaciju, daje naloge za knjiženja, kontroliše

analitičke kartice, zatvara materijalna i finansijska dokumenta, prosljeđuje i odlaže dokumentaciju;

Potrebni uslovi: stručna sprema – IV- stepen, smjer ekonomski tehničar, poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima;

 1. Radno mjesto Radnik proizvodne linije

Opis poslova: obavlja poslove koji su planirani na mašinama odjeljenja MOR-a, u skladu s uputstvom rada na istim;

Potrebni uslovi: stručna sprema – III stepen, poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima;

 1. Radno mjesto: Upravnik pogona Pirotehnike

Opis poslova: Nadgleda radnu i tehnološku disciplinu i primjenu propisanih mjera ZnR u pogonu te ukazuje saradnicima na nedostatke i predlaže mjere za uklanjanje istih;

Potrebni uslovi: VI stepen, viša stručna sprema- , inžinjer mašinstva stepen VŠS-B, poznavanje rada na računaru AutoCAD, SOLIDWORKS ( poželjno CATIA V5),  neophodno radno iskustvo na navedenim poslovima najmanje 5 godina .

 1. Radno mjesto: Linijski kontrolor metalnih dijelova

Opis poslova: U neposrednoj proizvodnji vrši kontrolu pozicija, podsklopova i sklopova u procesu proizvodnje, vrši kontrolu elemenata pri usvajanju novih proizvoda, prijema serije i sl.

Potrebni uslovi: stručna sprema- IV stepen, smjer mašinski tehničar, poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto: Ekonomista

Opis poslova: Obavlja poslove iz oblasti finansijskog knjigovodstva i platnog prometa, prati, definiše, i vrši  obradu dokumentacije, poslovi na kalkulaciji cijena proizvoda.

Potrebni uslovi: Završen ekonomski fakultet VII stepen ( VSS),  poznavanje Engleskog jezika, poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto Bravar-mašinbravar

Opis poslova: Poslovi na održavanju mašina i postrojenja.

Posebni  uslovi: stručna sprema- III stepen (KV), neophodno radno iskustvo na navedenim poslovima najmanje 6 mjeseci

Član 3.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu za tražena radna mjesta;
 • uvjerenje o državljanstvu.

U prijavi obavezno naznačiti adresu i broj kontakt telefona.

Kandidati svoje prijave trebaju dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu: “Binas” d.d. Bugojno, Armije BiH 171, Bugojno, sa naznakom “prijava na konkurs – ne otvaraj”.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni.

Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljenje poslova, Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka su u obavezi dostaviti samo oni kandidati koji budu primljeni u radni odnos na osnovu ovog konkursa.

V.D. direktor Društva

______________

Dr. sc. Abaz Manđuka

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/