Binas Bugojno upošljava 15 radnika

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/praznicninakit/

Na osnovu člana 107. Statuta, člana 5. i člana 13. Pravilnika o radu, Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika, broj: 06K-626/22 od 28.10.2022. godine, v.d. direktor privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta

  1. Poslužitelj alatnih mašina, 10 izvršilaca, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

2. Radnik proizvodne linije površinske zaštite, 2 izvršilaca , određeno vrijeme od 6 mjeseci;

3. Prodajni referent, 1 izvršioc, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

4. Radnik u Održavanju kruga, 2 izvršilaca , određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Radno mjesto Poslužitelj alatnih mašina

Opis poslova: Poslovi na raznim doradnim mašinama obrade metala, poslovi na    poluautomatima, index mašinama;

Posebni uslovi : srednja stručna sprema –III ili IV stepen, smjer metalski/opšti/tehnička,   poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.Radno mjesto: Radnik proizvodne linije površinske zaštite

Opis poslova: Poslovi proizvodne  linije površinske zaštite dijelova, odmaščivanje,  bajcovanje, skdanje komada sa nosača, izduvavanje komada zrakom i sl po nupustvu za rad.

Potrebni uslovi: srednja stručna služba – III ili IV stepen, smjer metalski/ hemijska/opšti/tehnička,   poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.

Radno mjesto : Prodajni referent.

Opis poslova: Poslovi na izvršavanju i kontroli zadatih planova, sprovođenju marketing  strategije i prilagođavanju materijala ciljanom tržištu.

Posebni uslovi: visoka ili visa stručna sprema- smjer ekonomski/društveni/tehnološki ( VSS-VŠS),  poznavanje rada na računaru, poznavanje Engleskog jezika. Potrebno iskustvo na navedenim poslovima.

Radno mjesto : Radnik u održavanju kruga

Opis poslova: Poslovi čišćenja i održavanja kruga, utovar i istovar elemenata, loženje i čišćenje- održavanje peći za centralno grijanje.

Potrebni uslovi : srednja stručna sprema- III stepen ili osnovno obrazovanje, poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

  • ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;
  • dokaz o radnom iskustvu za tražena radna mjesta;
  • uvjerenje o državljanstvu.

U prijavi obavezno naznačiti adresu i broj kontakt telefona.

Kandidati svoje prijave trebaju dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu: “Binas” d.d. Bugojno, Armije BiH 171, Bugojno, sa naznakom “prijava na konkurs – ne otvaraj”.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni.

Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljenje poslova su u obavezi dostaviti samo oni kandidati koji budu primljeni u radni odnos na osnovu ovog konkursa.

V.D. direktor Društva

______________________

Dr. sc. Abaz Manđuka

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o