6. Bugojanski Božićni sajam! Izlagači, prijavite se do četvrtka

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Matica hrvatska ogranak Bugojno poziva sve pravne,fizičke, kao i ugostiteljske objekte, neprofitne udruge i ustanove koje imaju u svom asortimanu: ukrasne i umjetničke predmete, nakit, božićno-novogodišnje ukrase, igračke, čestitke, suvenire, svijeće, aranžmane, zatim prigodne prehrambene proizvode kao što su hrana i piće, da iskažu interes za sudjelovanje na 6. Bugojanskom božićnom sajmu.

Božićni sajam će se održati u Bugojnu na križanju ulica Wagnerova i Zlatnih ljiljana, od 21.12. do 23. 12. 2018. godine u trajanju od 14:00 do 20:00 sati svaki dan.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje su uredno popunile, ovjerile, dostavile prijavnicu kao i izvršile uplatu kotizacije po odluci o sajamskom Pravilniku 2018. godine. Preuzimanje prijavnice može se dobiti javljanjem na mail: maticahrvatska.bugojno@gmail.com.

Organizator zadržava pravo konačnog  izbora sudionika na sajmu.

Broj kućica je ograničen.

Zbog financijskih razloga organizator ne može uraditi sajam na nivou kao prethodno 5 uspješno organiziranih, ali iz lojalnosti prema svojim izlagačima i svim posjetiteljima, ove godine sajam će se održati u nešto skromnijem izdanju.

ORGANIZACIJSKIODBOR

ODLUKA O SAJAMSKOM PRAVILNIKU 2018.

Status “Izlagač” imaju sve osobe koje su pravilno prijavili svoje sudjelovanje Organizatoru i ispoštovale pravila navedena ovim Pravilnikom. U slučaju nepoštivanja Pravilnika,Organizator je slobodan uskratiti Izlagaču pravo sudjelovanja. Sukladno tome,Izlagač snosi sve sankcije i troškove bez povrata sredstava od strane Organizatora.

1. PRIJAVA

1.1 Sklapanje ugovora

O sudjelovanju na sajmu Izlagač i Organizator zaključuju ugovor o zakupu izlagačkog prostora i dodatnim zahtjevima. Prijava je neopoziva i obvezuje Izlagača.

1.2. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja i izlaganja na sajmu imaju sve fizičke i pravne osobe koje su Organizatoru najavile svoje izlaganje na mail: maticahrvatska.bugojno@gmail.com, te izvršile uplatu najma izložbenog prostora. Potvrđivanjem izlaganja Organizatoru, Izlagač se obvezuje na poštivanje svih uvjeta i propisa navedenih od strane Organizatora.

1.3. Otkazivanje sudjelovanja

Ukoliko Izlagač nakon prijave nije u mogućnosti sudjelovati na Sajmu zbog nepredvidljivih okolnosti, obvezan je pismenim putem otkazati svoje izlaganje i navesti razloge otkazivanja.

2. IZLOŽBENI PROSTOR

2.1. Upotreba izložbenog prostora

Izlagači i sudionici su slobodni izlagati proizvode i usluge u vremenu od petka, 21.12. do nedjelje 23.12.2018. godine i to od 14 do 20 sati. Svi štandovi Izlagača moraju biti u skladu s Pravilnikom i zahtjevima Organizatora.

2.2. Izgled izložbenog prostora

Svi Izlagači obvezni su svoj izložbeni prostor opremiti s dobrom praksom i tehničkim specifikacijama Sajma.

Organizator će prije početka Sajma provjeriti ukoliko izložbeni prostor i štandovi zadovoljavaju zahtjevane specifikacije. Ukoliko Izlagač ne ispoštuje zahtjeve navedene Pravilnikom snositi će sankcije od strane Organizatora.

Štand mora biti adekvatno opremljen te imati osoblje koje će tijekom cijelog trajanja sajma biti na raspolaganju posjetiteljima Sajma.

Izlagači su obvezni dovršiti postavljanje svojih štandova do 12 sati u petak, 21.12.2018. godine.

2.3.Veličina izložbenog prostora

Izlagači mogu uzeti samo jedan osnovni tip izložbenog prostora (drvena kućica). Dimenzija najma izložbenog prostora je 3 m² (2×1,5 m). Veličina radnog izložbenog pulta je (dužina 2m i širina 60cm). Dvije police u stražnjem dijelu kućice nalaze se u kutu jedna iznad druge, veličina jedne je (180 x 20 cm).

2.4. Raspored izložbenog prostora

Izložbeni prostor raspoređuje Organizator na način koji smatra primjerenim, uzimajući u obzir cjelokupni interes Sajma i Izlagača. Izlagači nemaju pravo sami zahtijevati i tražiti određeno sajamsko mjesto koje smatraju da je bolje od onoga koji su dobili od strane Organizatora.

2.5. Modifikacija izgleda štandova i izložbenog prostora

Organizator zadržava pravo promjene i modifikacije izgleda izložbenog prostora ukoliko smatra da je to u interesu Sajma pri čemu Izlagač nema pravo na kompenzaciju nastale štete.

2.6. Promjena rasporeda izložbenog prostora

U slučaju nepredviđenih događaja, Organizator je slobodan promijeniti raspored izložbenog prostora u bilo kojem trenutku prije početka postavljanja svih štandova. Izlagači nemaju pravo na kompenzaciju štete uzrokovane promjenom rasporeda izložbenog prostora od strane Organizatora. Razmjena štandova s drugim izlagačima je zabranjena.

2.7. Cijena izložbenog prostor

Trodnevni zakup izložbenog prostora (jedna drvena kućica) iznosi 50 konvertibilnih maraka za izlagače koji izlažu rukotvorine, slastice, med i pripravke od meda, kreme, likere i slične proizvode. A trodnevni zakup izložbenog prostora (jedna drvena kućica) iznosi 150 konvertibilnih maraka za izlagače ugostitelje koji izlažu kuhano vino, pivo, kobasice, hot dog, palačinke i razne druge vrste alkoholnih pića i hrane.

3. NAČINI I UVJETI PLAĆANJA

3.1. Plaćanje

Organizator će isporučiti financijsku ponudu za sudjelovanje na Sajmu. Naknada za sudjelovanje u cijelosti se mora platiti najkasnije jedan dan prije održavanja sajma odnosno 20.12.2018. godine. U protivnom, Organizator zadržava pravo otkazivanja prava na sudjelovanje.

4. CIJENA IZLOŽENIH PROIZVODA

4.1. Određivanje cijene

Svi izlagači sami određuju cijene svojih izloženih i ponuđenih proizvoda, kao i prehrambenih stvari na sajmu.

5. ODGOVORNOST I OSIGURANJE OD ŠTETE

5.1. Šteta nastala na štandovima

Organizacija osiguranja sajamskog prostora u obvezi je Organizatora. Osiguranje izložaka na Sajmu u obvezi je Izlagača putem službene osiguravajuće kuće. Osiguranje vrijedi za vrijeme sajma.

5.2. Šteta nastala Izlagačima

Organizator preuzima odgovornost za štetu nastalu Izlagačima ukoliko je ona rezultat loše organizacije i zanemarivanja izložbenog prostora i zahtjeva Izlagača. Organizator se odriče odgovornosti za gubitak, krađu ili uništavanje opreme Izlagača.

6. OGLAŠAVANJE I DAVANJE PRAVA ZA ODREĐENI PROIZVOD

6.1. Oglašavanje Organizatora

Organizator je slobodan oglašavati sajam na načine koje smatra prikladnim, kroz promidžbene kampanje te objavljivanje sajamskog kataloga.

6.2. Oglašavanje Izlagača

Izlagač ima pravo i slobodu oglašavanja isključivo vlastitih proizvoda unutar svog izložbenog prostora te isključivo od strane Izlagačevog poduzeća. Izlagaču nije dopušteno oglašavati vlastite proizvode izvan zakupljenog izložbenog prostora, kao ni proizvode i usluge poduzeća koja ne sudjeluju na sajmu. Bilo kakvo oglašavanje Izlagača izvan izložbenog prostora mora biti odobreno od strane Organizatora. U suprotnom, Izlagaču će se obračunati dodatna naknada za najam dodatnog prostora.

6.3. Davanje prava za određeni proizvod

Organizator ne garantira izlagaču pravo na prodaju isključivo određenog proizvoda.

DODATNE NAPOMENE

• Izlagač je obvezan uplatiti najam izložbenog prostora u cijelosti do 20.12.2018. godine, jedan dan prije početka sajma;

• U slučaju da Izlagač u cijelosti ne uplati najam izložbenog prostora, Izlagač je suglasan da Organizator odustane od ustupanja i konstrukcije izložbenog prostora;

• Izlagač se obvezuje da ne može napustiti sajamski prostor prije završetka službenog radnog vremena bez Organizatorovog odobrenja;

• U slučaju spora nadležan je sud u Bugojnu

• Organizator je cijelo vrijeme tijekom pripremnih radova te trajanja sajma slobodan nesmetano fotografirati, dokumentirati video i audio zapise za vlastitu promociju bez autorizacije snimanih osoba ili Izlagača.

Ova prijava za sudjelovanje dvostrani je ugovor i obvezuje svaku ugovornu stranu na izvršenje preuzetih obveza.

________________________                                                       ________________________

     Potpis i pečat izlagača                                                              Potpis i pečat organizatora

________________________                                                       ________________________

       Dan, mjesec, godina                                                                     Dan, mjesec, godina

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o