Željko Luleđija: Ciljevi NK Iskra u novoj sezoni Prve Lige FBIH

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

CILJEVI NK ISKRA U NOVOJ SEZONI PRVE LIGE FBiH
ZADRŽATI PRVOLIGAŠKI STATUS I OSIGURATI ODRŽIV RAZVOJ KLUBA

NK Iskra, kao povratnik u Prvu Ligu FBiH, novu nogometnu sezonu otvara, slobodno se može reči, bez neke velike pompe, koja bi još više podgrijala nogometnu groznicu i euforiju u srcima njenih simpatizera i prijatelja. Razlog za ovakvu situaciju bi mogli potražiti u činjenici, kako će naredna sezona za NK Iskru biti izizetno teška i turbuletna, jer se kao rezultatski imperativ nameće ostvarenje dva temeljna cilja, a to su: zadržavanje prvoligaškog statusa i osiguranje održivog razvoja kluba u narednim godinama.

Za NK Iskru očuvanje prvoligaškog statusa je od izuzetne važnosti, prije svega što bi ona potvrdila još značajnije i uvjerljivije svoj status “Sportskog simbola grada Bugojna”. Mnoge generacije Iskrinih simpatizera i prijatelja, kako u zemlji, tako i širom Svijeta, NK Iskru doživljavaju u srcu i duši kao “Sportski simbol grada Bugojna”. Na radost onih, koji vole NK Iskru i njenih prijatelja, njen Status “Sportskog simbola grada Bugojna”, preživio je protekli rat, pa i ne tako davna Iskrina “posrtanja” i takmičenja u nižem rangu. Ako Bugojno preferira, da bude moderan grad, a preferia, onda ima priliku, da to ostvari uz razvoj NK Iskra. Razlog za ovakvo razmišljanje leži u činjenici, da je u civiliziranim razvijenim društvima moderan i savremen grad nezamisliv bez sportskog kluba i sportskih rezultata. A nogomet kao sport i sportski rezultat, u navedenom, igra nezaobilazno važnu ulogu. Dobri poznavatelji nogometnih prilika, kažu: kako Prva liga FBiH nije bila nikad jača i atraktivnija za gledanje i pračenje, te će biti izuzetno teško timovima u borbi za sam vrh, kao i za održanje prvoligaškog statusa. Ipak, treba biti optimista, pa vjerovati, da će domaće snage uz pojačanja, te uz neizostavnog dvanaestog igrača sa punih tribina stadiona Jaklić osigurati opstanak među prvoligašima FBiH.

Uporedo, sa angažamanom za očuvanje prvoligaškog statusa, treba vjerovati, kako će ljudi, koji trenutno vode NK Iskru, smoći snage, umijeća, volje i upornosti, da pokrenu aktivnosti sa ciljem izgradnje sistemskog i održivog razvoja kluba. Nije namjera ovoga teksta držati “lekcije nekome i za nešto”, već jednostavno ukazati na potrebu: preventivnog rada i pronalaženja najoptimalnijih rješenja za nesmetan održiv razvoj NK Iskre u limitiranim financijskim i tranzicijskim vremenskim uvjetima. Novi viši rang takmičenja zasigurno će nametnuti ispunjavanje novih standarda, kriterija i kontrole: poslovnog funkcioniranja kluba, saniranja duga, odnosno deblokade računa kluba, financijske konsolidacije, ulaganja u infrastrukturu, usavršavanja ljudskih resursa. Pored ovoga, treba spomenuti, da ljudi koji vode NK Iskru, trebaju već sada razmišljati i o mogućim dramatičnim promjenama, koje mogu nastupiti u pogledu financiranja njihovog rada, nakon uspostave trezorskog poslovanja”koje kuca na vrata”. Rekli bismo, vremena nema na pretek. Uprava kluba htjela to ili ne, mora početi mijenjati svoju dosadašnju poslovnu filozofiju vođenja kluba, a u smislu vođenja poslovne politike, koja bi recimo pratila kratkoročne strateške ciljeve u nekom trogodišnjem periodu. Nameće se i logično pitanje, ne bi li bilo dobro, da sadašnja Uprava kluba usmjeri sve svoje ljudske kapacitete i energiju na izdizanje iznad prosjeka, te aktualnu situaciju iskoristi za određivanje jasne vizije i kratkoročne staretigije sa jasnim planom djelovanja. U ovom smislu, kao logični nameću se ciljevi poput: analize trenutnog stanja, analize ljudskih i materijalnih resursa za određene promjene, održanja prvoligaškog statusa Lige FBiH, zatim, konačnog utrđivanja visine duga po osnovu tužbi i drugih vidova, plana reprograma duga, uspostave novog sistema upravljanja, markentiškog poslovanja, restruktuiranja rada omladinskih pogona, posebno se to odnosi na tranziciju između juniora i prvog tima, veće otvorenosti Uprave za suradnju sa drugim klubovima u bližem i daljem okruženju, da klub postane filijala za razvoj mlađih igrača iz klubova višeg ranga. Javna je tajna, da pojedini članovi Uprave kluba ne uživaju baš podršku ni simpatije lokalne nogometne javnosti. Podsjetimo se, “zategnutih odnosa” sa “Vandalima” Bugojna, a sa rezervom treba spomenuti i priče u javnosti, kako bi broj uplačenih stolica u akciji “Jedan navijač, jedna stolica” bio daleko veći. No, na kraju, treba uvažiti činjenicu, da su vremena izuzetno teška i složena za vođenje klubova posebno u višim rangovima, pa se stoga još jednom mora naglasiti, da se filozofija vođenja kluba mora prilagođavati bliže uvjetima kapitalizma, sa jasnim i trasparetnim trošenjem društvenog novca poreznih obveznika, a ne sa razmišljanjem, da živimo još u socijalizmu. Treba biti pošten pa reči, kao i razumiti, te uvažiti, da bi ovo mogao biti težak posao, koji u sadašnjem trenutku možda nadilazi mogućnosti i kapacitete ljudskih resursa u Upravi NK Iskra, za strateške pristupe kao jedinog načina izlaza iz sadašnje situacije i traženja optimalnih rješenja. Stoga bi ona trebala otvoriti širom vrata svima onima, koji na bilo kakav način mogu pomoći, a takvih zasigurni ima među mladima, veteranima, privatnicima. Ostaje još jedno uvjerenje. Ukoliko se nešto od svega navedenog pokrene, to otvara i veće šanse i mogućnosti za bržu privatizaciju kluba, što je kao mogućnost stabilizacije i razvoja kluba najavio i Načelnik Općine Bugojno Hasan Ajkunić. Zak kraj, “Sretan start Iskri i njenoj Upravi uz želju očuvanja prvoligaškog statusa FBiH !”, “Mi navijači, budimo 12.igrač na tribinama Jaklića!”

Piše: Željko Luleđija

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/